Hem Fråga Experten Fråga Experten: Oisolerad platta på mark?

Fråga Experten: Oisolerad platta på mark?

Fråga Experten

Vi har en skånelänga som har problem med en väldigt fuktig platta i vardagsrummet. Vad vi har fått fram är att huset kan vara från ca 1850 och någon gång på 1970-talet beslöt man sig för att gjuta igen vardagsrumsgolvet. Vad vi har sett av provhål är att det på betongen ligger papp, reglar med isolering, någon form av råspont som börjat murkna och sedan brädgolv på det. Vad som finns under betongen vet vi ej men antagligen ligger det väl rakt på marken.Har fått tipset att inte dränera runt huset då det är risk för sättningar när man ändrar markförhållandena. Jag har även fått tipset att lägga ventilerat golv, dock känns det som att man har kvar själva symtomen att plattan fortsätter suga fukt ur marken.

Min fråga är egentligen är det bäst köra på ventilerat golv eller bör man bila bort befintlig platta och gjuta ny som fuktsäkras? Och om man bilar bort gamla finns det risk för sättningar när man gräver ur rummet?
/Dylan

Om man utgår
(och troligen kan anta) från att din betongplatta ligger direkt på mark, så är detta en ”riskkonstruktion” avseende fukt. Dessutom är det en lösning som innebär kalla golv och höga energikostnader. Det är högst olämpligt att belägga en sådan betongplatta med organiskt material (papp, träreglar m.m.), då dessa kan brytas ner och skapa ohälsa.

Att lägga ventilerat golv kan fungera, men precis som du skriver är själva problematiken kvar där plattan fortsätter suga fukt ur marken. Som jag ser det är den bästa lösningen att ta bort och göra om plattan, och då gräva ut och lägga geoduk, dränerande bärlager av makadam, byggplast samt cellplastisolering. På detta gjuter du sedan en armerad betongplatta som du kan ha golvvärme i. Gräver du dig nedanför grundmuren kan denna behöva stagas/förstärkas upp ordentligt under arbetet.

Alternativt skulle du kunna spara befintlig platta och lägga på en byggplast, cellplastisolering och gjuta en ny betongplatta. Tar du bort den gamla plattan ger det möjlighet att gräva ut lite extra och få bättre takhöjd, däremot kommer takhöjden minska betydligt om du bygger upp med isolering och ny betongplatta på det befintliga golvet.

Isolertjockleken bör vara minst 100 mm (gärna 250 mm med golvvärme) och betongen minst 80 mm (gärna 100 mm). Det kan gå att bygga tunnare, men med minskad isolering kommer värmeförlusterna bli större och tunnare betongplatta bör göras med cementbaserad golvprodukt istället för betong (kostar mer).

Givetvis är det viktigt att ha en väl fungerande dräneringen runt huset. Det är bra om du det är möjligt att isolera muren på utsidan samt lägga markisolering en bit ut, för att minska risken kör köldbrygga och kondens. Insidan av muren kan behöva vara ventilerad, då det kommer finnas markfukt som tar sig upp denna vägen.

Det kan vara ide att låta en byggnadstekniker titta på huset och ge förslag på lämpliga lösningar med dina förutsättningar och önskemål.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group