Hem Okategoriserade Fortsatt ökning av utländsk arbetskraft

Fortsatt ökning av utländsk arbetskraft

arbetsplats

I fjol anmäldes nästan 108 000 arbetstagare till Arbetsmiljöverkets utstationeringsregister ochde allra flesta arbetar inom bygg- och i tillverkningsindustrin. Jämfört med 2017 är det en markant ökning.

– Trenden från föregående år håller i sig, när det gäller vanligast förekommande länder och branscher. Efter sex år med registret kan vi se att antalet anmälningar ökat stadigt och rejält. Men om det är anmälningsbenägenheten som ökat eller en faktisk ökning av utstationerade är svårt att säga, säger Arne Alfredsson, t.f. avdelningschef på Arbetsmiljöverket.

Förra årets ökning av så kallad utstationerad arbetskraft är den största hittills sedan Arbetsmiljöverkets nationella utstationeringsregister infördes för ex år sedan. Under 2018 befann sig i genomsnitt drygt 16 200 utstationerade arbetstagare i Sverige varje månad. De har sin anställning i andra länder men har skickats till Sverige för att arbeta av sin arbetsgivare. Totalt registrerades 106 799 personer 2018, att jämföra med 72 552 året innan.

Polen är det enskilda land som utstationerar flest arbetstagare i Sverige även 2018 då Drygt 43 procent, motsvarande 46 396 personer, var polska medborgare. Jämfört med 2017 är det en ökning på 74 procent – från 26 644 arbetstagare till 46 396 arbetstagare 2018. Näst flest kom från Litauen och Lettland med drygt 7300 arbetstagare vardera under förra året.

– Reglerna om utstationering finns till för att skapa lika rättigheter för alla arbetstagare i Sverige. Företag ska inte kunna utnyttja skillnader i arbets- och anställningsvillkor för att vinna konkurrensfördelar, säger Arne Alfredsson.

VDen vanligaste sysselsättningen är fortfarande inom bygg- och anläggningsverksamhet. Här har också skett en tydlig ökning av antal arbetstagare. Drygt 66 procent av de utstationerade arbetade inom byggverksamhet 2018. Antalet utstationerade inom byggverksamhet har därmed ökat med 26 700 personer jämfört med 2017.

– Sex av tio utstationerade jobbar i byggsektorn och förklaringen till ökningen är troligen den starka byggkonjunkturen, säger Arne Alfredsson.

Utöver byggverksamhet arbetade mycket utländsk arbetskraft inom tillverkningsindustrin och i informations- och kommunikationsverksamhet.

Länder med flest utstationerade arbetstagare i Sverige under 2018:

Polen 46396
Litauen 7387
Lettland 7319
Indien 7318
Tjeckien 6506