Hem Fråga Experten Fråga Experten: Jämna till betongplattan?

Fråga Experten: Jämna till betongplattan?

Fråga Experten

Vi ska lägga en platonmatta på vår betongplatta. Plattan är väldigt ojämn, det skiljer på 2-3 cm, och behöver alltså bli mer jämt för att platonmattan ska kunna läggas på ett bra sätt. Vi tänker därefter lägga en xpsskiva 10 cm och sedan spånskiva. Ytan är cirka 90 kvm. Vilken metod borde vara bäst? Slipa, flytspackla eller att jämna på annat sätt?
/David

Smidigaste sättet att få till en ojämn betongplatta är att flytspackla. Om du har lokala ”toppar” kan det vara lämpligt att först slipa ner dessa. Bra maskiner finns att hyra för detta, och det brukar inte kosta så mycket. Genom att slipa av topparna kan du minska tjockleken på avjämning/spackel, och därmed kostnaden samt underlätta jobbet något. Slipningen kanske avjämnar ytan tillräckligt i sig, och du endast behöver spackla lokalt på några ställen.

Är det däremot nivåskillnader och långsträckta ojämnheter är det kanske ingen vits att slipa, eftersom du så behöver ta bort ganska mycket. Följ golvprodukternas anvisningar för tjocklek, förarbete, blandning, utläggning, härdning, mm. Tillverkarna av dessa brukar också ha bra instruktioner. Att slipa och spackla/avjämna brukar vara relativt enkelt, och något du säkert klarar av att utföra själv. Det kan ändå vara bra om du har möjlighet att ”öva” lite först.

Större golv kan vara lite bökigare att få till, och kan vara idé att avgränsa i flera gjutetapper. Annars kan du kolla med företag som utför dessa arbeten, de har rätt utrustning (blandare, pump, laser m.m.) och kan göra det snabbt och smidig.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group