Hem Hållbarhet Boverket vägleder om livscykelanalyser

Boverket vägleder om livscykelanalyser

Byggnaders livscykel
Byggnaders livscykel. Illustration: Boverket/Infab.

PÅ uppdrag av regeringen har förvaltningsmyndigheten Boverket tagit fram en vägledning för livscykelanalyser (LCA) av byggnader.

Vägledningen finns på Boverkets webbplats och ger kunskap om metoden för att beräkna en byggnads miljöpåverkan under hela dess livslängd. Det omfattar allt från utvinning av råvaror till byggande, förvaltning, återvinning och avfallshantering när byggnaden rivs. Ju tidigare en livscykelanalys används desto större är möjligheten att minska miljöpåverkan.

Livscykelanalyserna kan användas av byggherrar, projektörer och entreprenörer och även underlätta beräkningarna va kostnaderna för att bygga klimatsmart.  I Boverkets vägledning finns  avsnitt som handlar om kraven på LCA som kan ställas vid upphandlingar av byggprojekt och hur man gör en LCA vid ombyggnad. Vägledningen handlar i första hand om byggnader men den kan även användas för exempelvis vägar, järnvägar och broar.

I första hand är det privata och offentliga byggherrar som har nytta av Boverkets vägledning om LCA, men den kan även användas av byggentreprenörer. Syftet är att underlätta och utöka arbetet med genomtänkta livscykelanalyser och minska bygg- och fastighetssektorns påverkan på miljön och klimatet.