Hem Okategoriserade Sundsvall får en ny Storbro

Sundsvall får en ny Storbro

nya storbron
Illustration. Sundsvall växer.

Nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort. Sundsvalls kommun bekostar en ny modern Storbro som ska stå färdig till hösten 2020, men först måste arbetet med att riva den gamla bron komma igång.

– Vi har tilldelat uppdraget till företaget Delete Service AB som är anlitad entreprenör för rivningsarbetet. De planerar att påbörja sitt arbete under första veckan i mars, säger Mats Lögdal, bygg- och projektledare vid Sundsvalls kommun.

Anbudssumman uppgår till runt 2,7 miljoner kronor. Först saneras bron från miljöfarligt material som asfalt och sedan påbörjas rivningsarbetet där bron klipps, bilas eller sågas ner del för del. Saneringsarbetet beräknas pågå några veckor innan rivningen kan påbörjas. För att underlätta arbetet och minska spridning av damm under saneringsarbetet sätts ett flyttbart tält upp över de brodelar där arbetet pågår.

– Eftersom det är en stor, tung betongbro över vatten så behöver vi sakta ta ned den del för del. Ett arbete där vi måste ta hänsyn till de risker som finns i samband med rivningsarbeten. Ur arbetsmiljösynpunkt är rivning av stora tunga betongkonstruktioner alltid kritiska. Det är också väldigt viktigt att obehöriga respekterar avstängningarna både på land och vatten och håller sig utanför arbetsplatsområdet, säger Mats Lögdal som beräknar att rivningsarbetet är färdigt i mitten av maj.

Den nuvarande Storbron stod klar vid midsommar 1936. En 15 meter bred och 65,2 meter lång balkbro i tre spann med brostöd och broöverbyggnad i armerad betong och en körbana med beläggning av asfalt och skyddsbetong. Kostnaden för bygget var på 276 154 kronor.

– Storbron är en av de äldsta broarna i Sundsvall och fungerar som en viktig länk över Selångersån, säger Stefan Näslund, sektionschef vid Sundsvalls kommun.

nya storbron