Hem Okategoriserade GPA lanserar betongskyddsliner

GPA lanserar betongskyddsliner

betongskyddsliner

GPA lanserar en betongskyddsliner som är designad främst för renovering av befintliga dricksvattenreservoarer och har en livslängd på minst 50 år.

Betongkonstruktioner i vattenreservoarer blir med tiden nedbrutna av hydrolytisk korrosion. Hydroclick linersystem marknadsförs som ett underhållsfritt system med låga renoveringskostnader och smidig installation på befintliga konstruktioner. I de flesta fall ska det inte krävas några omfattande förberedelser för installation av systemet då linern kan monteras direkt på betongkonstruktionen så länge den inte är lös och ytan är tillräckligt slät.

Om vattenreservoaren består av två kammare kan Hydroclick installeras i den ena kammaren medan den andra fortfarande är i drift och det bildas varken damm eller lukt under montaget. Linern levereras med en dricksvattengodkänd skyddsfilm för att skydda PE-ytan under hela installationen. Innan svetsning avlägsnas skyddsfilmen runt svetszonen och när hela installationen är färdig avlägsnas all skyddsfilm och själva rengöringsprocessen kan påbörjas innan drifttagning.

Hydroclick kan användas i vattentemperaturer upp till 30°C grader och klarar en temperaturskillnad på max ±10°C där man utgår från installationstemperaturen, så vid en installationstemperatur på +12°C klarar materialet temperaturförändringar från +22°C till +2°C.

Den tillverkas i blå PE 80 enligt RAL 5012 och levereras i 50 m rullar eller skivor med måtten 2×4 m och en godstjocklek på 4 mm. Bakomliggande distansstudsar är 13 mm höga. Linern är resistent mot klorerat vatten och ska klara en klorhalt upp till 3 mg/l. PE-linern kan rengöras med hjälp av högtryckstvättning, max 130 bar.