Hem Okategoriserade Ledarskapet avgörande för säkerheten

Ledarskapet avgörande för säkerheten

Platschefens ledarskap är avgörande för säkerheten på byggarbetsplatser. Det visar en studie från Göteborgs universitet baserad på intervjuer med 37 byggarbetsledare.

– Syftet med studien var att hitta vilka ledarbeteende som främjar säkerheten för att i nästa steg kunna utveckla ledarskapet hos byggplatschefer, säger Martin Grill, forskare i psykologi.

Det sker mer är 3500 allvarliga arbetsplatsolyckor inom bygg- och anläggningsindustrin i Europa varje år. Både direkta och indirekta ledarskapsbeteenden påverkar kulturen och kan endera främja eller hämma säkerheten. Direkta ledarbeteenden används när chefen interagerar med andra, som medarbetare och underentreprenörer. Indirekta ledarbeteenden gäller organisation, koordination och strukturer.

– Säkerheten på byggarbetsplatser skulle kunna förbättras genom att byggplatschefer erbjuds ledarutvecklingsinsatser som fokuserar på att kommunicera tydliga förväntningar, att genomföra kollektiva riskanalyser, samt att proaktivt följa upp och ge feedback på säkerhetsbeteenden, säger Martin Grill.

I studien framkom att indirekta ledarbeteenden som att samordna arbetet genom att etablera en frekvent mötesstruktur och att strukturera arbetet genom att upprätta och hålla sig till regler, riktlinjer och planer verkade gynnsammt för säkerheten. Likaså direkta ledarbeteenden som att proaktivt övervaka och korrigera säkerhetsrisker och att agera förebild för yrkesarbetare och underentreprenörer. Beteenden som däremot ledde till minskad arbetssäkerhet var brist på aktivt ledaransvar, otydlig kommunikation och brist på riskanalyser.

Martin Grill har fått ytterligare forskningsanslag för att undersöka hur man kan utveckla säkerhetsledarskapet hos nyanställda platschefer i bygg- och anläggningsindustrin. Tillsammans med representanter från branschen ska han presentera ett ledarskapsprogram för byggplatschefer i syfte att öka deras förutsättningar att leda en säker, hälsosam och produktiv arbetsmiljö både för sig själva och för yrkesarbetare och underentreprenörer på byggarbetsplatserna.