Hem Okategoriserade Rekordorder för Kynningsrud Prefab

Rekordorder för Kynningsrud Prefab

handslag
Mikael Jardeby, projektchef på Skövde sjukhus, och Nicklas Jarl, vd för Kynningsrud Prefab AB.

Kynningsrud Prefab ska leverera betongstommarna till utbyggnaden av Skaraborgs Sjukhus Skövde. Ordern, som är värd cirka 290 miljoner kronor, är företagets hittills största.

– Det är framsynt av byggherren Västfastigheter och generalentreprenören Byggdialog att se stommarna som en av projektets nyckelentreprenader, säger Carl-Johan Appelberg, marknadschef för Kynningsrud Prefab i Uddevalla.

I projektet ingår två nya sjukhusbyggnader på sammanlagt ca 67 000 kvm byggyta, en ökning på drygt 30 procent. Samtidigt som utrymmet blir större etableras ett modernt akutsjukhus med utrymme för medicinsk och teknisk utveckling.

Flygbild Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Med ambitionen att ligga i framkant sett till miljöaspekterna använder Kynningsrud Prefab helkrossad ballast istället för naturgrus för att inte utarma ekosystemets naturliga vattenrening. I tillverkningsprocessen ingår fullständig återvinning av slamvatten, spillbetong och restbetong. Ytterligare en stark miljöfördel är att betongstommar lagrar värme vilket bidrar starkt till att kapa dyra toppar i energiförbrukningen under kalla vinterdagar.

– På det viset medverkar vår lösning till att sjukhuset kan leva upp till mycket högt ställda mål ifråga om energianvändning. Att byggherre och generalentreprenör så tydligt och allt oftare vill ta vara på vår heltäckande prefabkompetens är ett viktigt steg i rätt riktning, säger Carl-Johan Appelberg.

Utbyggnaden beräknas vara helt färdigt år 2023.