Hem Okategoriserade Trafikverket prisar NCC – igen

Trafikverket prisar NCC – igen

schack

NCC Entreprenad tilldelades nyligen Trafikverkets arbetsmiljöpris ut inom projekt Västlänken och Olskroken planskildhet.  Nu har NCC även fått Trafikverkets arbetsmiljöpris 2018 går för arbetsmiljöarbetet i samband med bygget av E4 Förbifart Stockholm.

– Alla i projektet har bidragit i arbetsmiljöarbetet och kan känna sig delaktiga i priset. Säkerheten kommer alltid först på NCC från första dagen i projektet till överlämning, säger Leif Ohlsson, projektchef NCC Hjulsta Norra.

NCC får priset för arbetsmiljöarbetet i samband med täckning av jordslänt. Alla entreprenörer vid projektet E4 Förbifart Stockholm har välkomnats att tävla med obegränsat antal bidrag. Bidragen har sedan bedömts utifrån effekt på säkerhet och hälsa, hur många som påverkas och övriga effekter till exempel effektivare produktion, höjd produktkvalitet och minskad miljöpåverkan. Av bidragen som skickats in valde Trafikverket vinnaren efter röstning från entreprenörerna.

− Priset är ett bra initiativ från Trafikverket att sätta fokus på arbetsmiljön och jag är väldigt glad över att vi vann. Det är också ett bra tillfälle för oss entreprenörer att dela kunskap. Jag fick många bra tips från de andra finalbidragen som presenterades, säger Lotta Bjurén, kvalitets- och arbetsmiljösamordnare NCC, projekt Hjulsta Norra.

NCC arbetar med den del av Förbifart Stockholm som ska bli betongtråg, betongtunnel och till viss del även bergtunnel i Hjulsta norra. Arbetet sker i en djup bergschakt med risk för nedfallande stenar och jord m.m. NCC har därför valt att klä in slänten ner mot bergschaktet i geotextil och stålnät. Materialet är förankrat med jordankare, bergbult och vajrar.

I och med släntskyddet blir arbetet nedanför bergskärningen säkrare med minskad risk för att träffas av fallande material. Underhållet för jordslänten minimeras och det blir färre mantimmar med arbete på hög höjd med risk för fall eller arbete i sele. Förutom ära och tårtkalas belönas NCC med 25 000 kronor för personalvårdande aktiviteter.