Hem Hållbarhet WSP satsar på solel i byggprojekt

WSP satsar på solel i byggprojekt

solel

Det är ofta svårt att införa ny teknik i samhällsbyggandet. Nya lösningar motarbetas inte sällan av branschpraxis eller regelverk. I ett nytt forskningsprojekt som finansieras främst av Energimyndigheten samverkar WSP med Högskolan i Halmstad för att kartlägga hinder för användning av solceller i byggprojekt.

– WSP arbetar i de allra flesta delarna av byggprocessen och vi ser dagligen hur svårt det är för byggsektorn att implementera innovationer. I projektet kommer jag att försöka sätta fingret på vad det är som hindrar just implementeringen av solceller, säger Charlotta Winkler, solcellsexpert på WSP.

I projektet kommer erfarenheter och åsikter om användningen av solceller i byggandet att samlas in från branschaktörer och analyseras. Det förväntade resultatet är en helhetsbild av relationen mellan aktörerna i innovationsekosystemet för solceller i byggandet.

– WSP vill bidra till en hållbar samhällsutveckling. Här har vi identifierat ett hinder i form av en alltför långsam utbyggnad av solel i bebyggd miljö. Vi har god kunskap om byggsektorn och innovationsprocesser och mångårig erfarenhet av solcellsteknik. De kompetenserna ska vi kombinera i forskningsprojektet, säger Maria Brogren, hållbarhetschef på WSP Sverige.

Klimatförändringarna är en av de allra största samhällsutmaningarna och en ökad andel solel i den svenska elmixen är ett av flera satta mål. Tekniken i sig är inte ny men få aktörer i byggsektorn har erfarenhet av den. För att den ska kunna ta steget från pilotprojekt till att användas i helt ”vanliga” byggprojekt behöver den hitta in i befintliga processer och förankras bland många aktörer.

– Detta forskningsuppslag passar mycket väl in i övrig forskning som vi bedriver inom innovationsvetenskap och inom ramen för profilområdet Smarta städer och samhällen vid Högskolan i Halmstad. Solcellstekniken kan representera andra intressanta innovationer som är på uppgång, säger Kristian Widén vid Högskolan i Halmstad.