Hem Fråga Experten Fråga Experten: Syrabehandling av betonggolv?

Fråga Experten: Syrabehandling av betonggolv?

Fråga Experten

Jag har sett utomlands och på Youtube att man kan syrabehandla råa betonggolv så att man kan få exempelvis marmoreringar och olika nyanser. Jag kan dock inte finna något företag i Sverige som säljer dessa produkter eller utför arbetet. Kan ni hjälpa mig med ledtrådar kanske? Det jag sökt på internet är Acid treatment of concrete.
/Mats

Om en yta av betong behandlas med syra, så reagerar syran med kalken i cementet så att det löses upp, varvid ballasten friläggs. Förr användes det som en metod i elementfabriker för friläggning av ballasten i betongens ytskikt på fasadelement. Dock finns idag andra metoder som är mer rationella. Syror som använts är salt- eller ättiksyra. Metoden medförde arbetsmiljöproblem, som gjort att andra metoder för friläggning idag tillämpas. Fortfarande kan syrabehandling såsom reparationsåtgärd förekomma i begränsad omfattning.

Syrabehandling av betong medför även en potentiell försämring av betongen eftersom det är svårt att kontrollera syrans inverkan på hela betongskiktet. Därför måste betongen ordentligt förvattnas och syran noggrant vattenspolas bort efter behandlingen. Förståeligt nog blir det särskilt komplicerat på horisontella ytor. Därför vill jag helt avråda från metoden på golv. Om du önskar en metod för marmorering av golvytor är mitt råd att kontakta företag som specialiserat sig på golv av terrazzo.

Arne Hellström