Hem Okategoriserade “Analysarbetet är utmanande”

“Analysarbetet är utmanande”

karta

WSP aktualiserar nu deras tekniska utredningar gällande två tunnlar mellan Helsingör och Helsingborg. Uppdraget är en delaktivitet av en strategisk förberedande studie som ska presenteras under 2020.

– Analysarbetet för en fast förbindelse är utmanande. Uppdragsgivaren är en svensk-dansk beställarorganisation och de experter vi ger uppdrag till måste ha förmågan att samarbeta över landsgränser, säger Peter Bernström, strategisk planerare på Trafikverket.

Uppdraget omfattar både en vägtunnel och en järnvägstunnel och ska verifiera om dessa fasta förbindelser är byggbara och dessutom bedöma förslaget utifrån gällande lagstiftning och beräkna anläggskostnad.

WSP ser detta som ett betydelsefullt och strategiskt viktigt uppdrag. Tilldelning av uppdraget skedde i slutet av oktober 2018 och slutleverans till projektet ska ske oktober 2019. Runt 30 konsulter från WSP kommer arbeta i projektet, och över tio teknikområden kommer vara inblandade.

– För oss på WSP är det väldigt roligt att få uppdrag där vi kan använda oss av flertalet av våra affärs- och kompetensområden. Genom möjligheten att arbeta multidisciplinärt kan vi leverera mervärde till våra kunder på en nivå som annars kan vara svårt att få till. Att vi i detta uppdrag dessutom kan skapa ytterligare värden genom samarbetet med WSP Danmark gör oss extra stolta, säger Anders Danielsson, regionchef och ombud på WSP.

Vägtunneln är tänkt att ansluta till väg E6 och E4 via Malmöleden och sedan ansluta till väg E47 söder om Snekkersten i Danmark. Tågtunnelns landanslutning ska ansluta till Helsingborg Centralstation och i Kystbanan vid Helsingör.

Enligt Christian Nilsson, uppdragsledare på WSP, är det ett komplext projekt med många utmaningar:

– Uppdragsgivarna ger oss ett flertal parametrar att förhålla oss till under arbetets gång, allt från teknik, miljö, vattenfrågor och lagstiftning till att så lite som möjligt påverka städerna och invånarna. Bland annat är en förutsättning att färjetrafiken ska gå som vanligt under den eventuella byggtiden.