Hem Okategoriserade Weber tar ytterligare ett steg

Weber tar ytterligare ett steg

betongfasad

Weber har en marknadsledande ställning inom mineralbaserade byggprodukter på den svenska marknaden och tar nu ytterligare ett steg i arbetet med att erbjuda robusta och hållbara putsfasader.

Tillsammans med Gyproc har Weber tagit fram en uppdaterad version av vindskyddsskiva helt anpassad till Serporoc-systemet, för att uppfylla Boverkets krav.

Byten av ingående komponenter i ett verifierat system kan påverka prestanda och egenskaper gällande brand, fukt och ljud och en förnyad certifiering var därför nödvändig. Den uppdaterade certifieringen för Serporoc gäller fem år från den 22 februari 2019 och har verifierats mot Boverkets byggregler avseende ytterväggar i byggnadsklass Br1, fukt allmänt, högsta tillåtna fukttillstånd, fuktsäkerhet samt väggar, fönster och dörrar.

Branden i Grenfell Tower i London sommaren 2017 väckte frågor om vilka regler som gäller för ventilerade fasader här i Sverige. Fasader får vid brand enligt Boverkets byggregler endast utveckla en begränsad mängd rök och värme. I flervåningsbyggnader ska ytterväggar dessutom uppfylla ett antal krav avseende brandspridning inuti vägg, längs med fasadytan och risk för personskador till följd av nedfallande delar. Webers ventilerade fasadsystem Serpovent G2 har genomgått tester enligt SP Fire 105 av RISE (Sveriges tekniska forskningsinstitut) med godkänt resultat. Serpovent G2 uppfyller därmed Boverkets krav på de punkter som rör fasadbeklädnader och föreskrifter för ytterväggar i byggnad i klass Br1, utan begränsning på antal våningsplan.

SP Fire 105 är en standardiserad testmetod framtagen av RISE för att bestämma reaktionen av brand i material och konstruktioner av ytterväggar eller fasader. Metoden avser att simulera en lägenhetsbrand med lågor som framträder genom en fönsteröppning i fasaden. Testet utvärderas genom att observera brandspridning och temperaturutveckling i väggen/fasaden samt även om några delar av fasaden faller ner under provningen.