Hem Okategoriserade Dubblering av kvinnorna i Byggnads

Dubblering av kvinnorna i Byggnads

Näta
Foto: Byggnads.

Antalet kvinnliga medlemmar i Byggnads har fördubblats under de senaste fyra åren och är nu totalt 1588 stycken.

– När vi är många så kan man inte ignorera oss. Våra krav om att arbetsplatser ska ha omklädningsrum för kvinnor, att olika gränsvärden ska ta hänsyn till faror vid graviditet och att vi inte ska utsättas för sexuella trakasserier är knappast orimliga. Nu är det dags för alla att lyssna, säger Stephanie Olsson, ledamot i nätverket Nätas styrgrupp.

Som en del av jämställdhetsarbetet inom Byggnads har varje region nu en jämställdhetsansvarig. En uppmärksammad kampanj är Stoppa machokulturen som erbjuder konkreta verktyg för att skapa bättre och mer inkluderande arbetsplatser.

Näta menar att det finns mycket kvar att jobba med men med fler medlemmar underlättas arbetet med att driva kraven. Statistiken från gymnasieskolorna byggprogram visar att andelen kvinnor har ökar Byggnads mål är att fem procent av medlemmarna ska vara kvinnor år 2022.