Hem Fråga Experten Fråga Experten: Betong som tål salt och frost?

Fråga Experten: Betong som tål salt och frost?

Fråga Experten

Jag har lagt tryckimpregnerat byggtimmer i min tomtgräns som avgränsning mellan min tomt och en asfaltbelagd gata. Jag har tänkt lägga svart/mörkgrå betong i den spricka som blivit mellan byggtimret och asfalten. Sprickan är cirka 3-6 cm bred. Jag tänker lägga ned ett längsgående armeringsjärn i betongen. Betongen skall tåla salt och frost eftersom det är utmed gatan. Vad skall jag använda och var köper jag den svart/grå betongen eller har ni ett bättre råd att ge mig. Jag vill inte använda kallasfalt.
/Paul

För att en armerad betongkonstruktion utomhus skall klara frost och tösalter brukar man se till att den har luftporbildande tillsats (min ca 4,5% lufthalt), någorlunda lågt vatten-cement-tal (max vct 0,40-0,45) och beprövat cement (Anläggningscement). Dessutom är det viktigt att armeringen ligger någorlunda djup (min täckskikt ca 30-40mm) och att eventuella sprickor inte är för stora (max ca 0,2-0,4 mm).

En lämplig produkt som klarar denna miljö är torrsäckad reparationsbetong Anläggning, som finns att köpa hos välsorterad bygghandel. Se till att blanda den väl och överskrid inte rekommenderad vattenmängd. Efter gjutning skydda den mot tidig uttorkning, håll fuktig gärna minst en vecka.

Anläggningsbetongen är något mörkare än “vanlig” betong (typ Grov/Finbetong), och vill du ha den ännu mörkare kan du blanda i lite svart pigment (ca 100-300 gram per säck). Pigmentet är av typen järnoxid (pulver) och finns att köpa hos färghandlare.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group