Hem Teknik Praktik ska locka kvinnor till teknikutbildningar

Praktik ska locka kvinnor till teknikutbildningar

Tekniksprånget
Tekniksprånget.

En stor undersökning av Tekniksprånget visar att kvinnor tvekar att välja en högre teknisk utbildning, trots att många av dem har stort teknikintresse. “En stor förlust” enligt Jonas Gustavsson, vd för ingenjörs- och designföretaget ÅF.

Tekniksprånget, som är Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) praktikprogram, har mellan 2015 och 2018 undersökt drygt 10 000 ungdomars attityder till högre studier. Trots att 60 procent av alla universitets- och högskolestuderande är kvinnor utgör de bara 30 procent av antalet studerande på teknikutbildningarna. Siffran har ökat det senaste årtiondet, men utvecklingen går för långsamt.

– Branschen och samhället i stort behöver all kompetens vi kan tillvarata för att möta kommande samhällsutmaningar, säger Jonas Gustavsson.

Enligt Tekniksprångets undersökning ansåg 89 procent av de unga männen, och 86 procent av de unga kvinnorna, att det fanns en ”hög sannolikhet” för att de skulle välja en högre teknisk utbildning. Ändå väljer många kvinnor bort en högre teknisk utbildning i slutändan.  En av flera orsaker till detta kan vara att nästan en tredjedel av kvinnorna är osäkra på vart en sådan utbildning leder. Tolv procent av kvinnorna befarade att ”matematiken skulle bli för svår”, mot åtta procent av männen, trots att kvinnor i genomsnitt har bättre skolresultat än männen både i grundskolan och på gymnasiet.

– Tekniksprånget visar tydligt att det är först när unga kvinnor ges möjlighet att testa på livet som ingenjör som det verkliga resultatet kommer. Hela 50 procent av alla som gjort Tekniksprångspraktik och sedan söker till högskolan är unga kvinnor, säger Alexandra Ridderstad, verksamhetsansvarig för IVA-programmet Tekniksprånget.

Efter fyra månader vill 80 procent av alla som gjort praktik genom Tekniksprånget studera vidare för att bli ingenjör. Hälften av dessa är kvinnor.

“En fantastisk möjlighet för mig att få en inblick”

– Innan visste jag inte vad jag ville läsa, men praktiken inspirerade mig att söka en ingenjörsutbildning. Det var en fantastisk möjlighet för mig att få en inblick i en ny bransch som peppat mig i mina fortsatta studier, säger Elsa Nilsson, idag student vid Chalmers och tidigare Tekniksprångare på Autoliv.

Tekniksprånget är ett fyra månader långt program med betald praktik. Genom programmet satsar Sveriges arbetsgivare tillsammans med regeringen för att säkra kompetensförsörjningen och intressera och motivera ungdomar till högre teknisk utbildning. Cirka 200 arbetsgivare är med och erbjuder praktikplats på över 100 orter i Sverige.

Ansökningsportalen för nästa praktikperiod inom Tekniksprånget öppnar den 16 april och är öppen till den 16 maj. För att söka ska man antingen gå sista terminen i trean eller precis ha gått ut gymnasiet. Man ska också vara behörig till en ingenjörsutbildning (det vill säga ha läst matematik 3c, kemi 1 och fysik 1). Ansökan sker på webbplatsen teknikspranget.se.

Över 17 000 ungdomar har hittills sökt Tekniksprånget och cirka 4000 har genomfört praktik. Åtta av tio går vidare till högre tekniska studier efter genomförd praktik. Hälften av dem är kvinnor. Nio av tio menar att Tekniksprånget motverkar de höga avhoppen på teknikutbildningarna.