Hem Okategoriserade Minskat husbyggande i Norden 2018

Minskat husbyggande i Norden 2018

Total husbyggnad i Norden
Total husbyggnad i Norden – Så blev 2018, Foto: Industrifakta och Mickael Tannus.

Industrifaktas beräkningar av de totala investeringarna inom husbyggandet i Norden 2018 visar på en nedgång för samtliga nordiska länder jämfört med 2017.

I Sverige och Finland sjönk den totala husbyggnaden med runt tio procent 2018 och det var framför allt husbyggnadsinvesteringarna inom industrin som drev på nedgången. I Danmark sjönk den totala husbyggnadsvolymen med sex procent och nedgången var extra stor inom husbyggnadsinvesteringar för offentlig sektor. I Norge minskade den total husbyggnaden med två procent 2018 där det främst var husbyggnadsinvesteringar inom bostäder som drev på nedgången.

Sverige undantaget ser analysföretaget Industrifakta ändå ljust på den nordiska marknaden för 2019 eftersom husbyggnadsinvesteringarna väntas öka efter fjolårets nedgång. Industrifaktas kommande konjunkturrapport, Nordenrapporten, finns tillgänglig i slutet av mars.