Hem Okategoriserade Strängbetong vill utveckla säkerhetskulturen

Strängbetong vill utveckla säkerhetskulturen

Samuel Viik
Samuel Viik med kollegor på Strängbetong. Foto: Pia Nordlander.

Årets tema för Strängbetongs årliga säkerhetsvecka är “Tidig påverkan”. Hela Consoliskoncernen, där Strängbetong ingår, gör en kraftsamling för att eliminera olyckorna.

– För mig handlar det om att utveckla en säkerhetskultur som engagerar samtliga medarbetare. Inom Consolis har vi satt höga mål och arbetar för en kultur med noll olyckor. Alla har möjlighet att påverka både sin egen och andras arbetsmiljö, säger Samuel Viik, ansvarig för kvalitet, miljö och arbetsmiljö på Strängbetong.

Liksom alla chefer inom koncernen avsätter Samuel Wiik tid för konstruktiva medarbetaresamtal om säkerheten och arbetsmiljön. De kan handla om allt från hur olika arbetsuppgifter genomförs till resor i tjänsten. En metod som kallas för VFL, Visual Felt Leadership, används för att diskussionerna ska leda fram till åtgärder.

– VFL går ut på att vara en god medmänniska och en bra ledare, att inte ignorera situationer som inte känns rätt i magen. Att inte agera blir ju ett slags tyst acceptans, säger Samuel Viik.

Det är viktigt att även uppmärksamma positiva exempel. Om en person som har valt att jobba säkert blir bekräftad minskar minskar risken att han eller hon inte halkar in i ett felaktigt beteende. Det gäller också att dagligen förutsäga risker och förebygga olyckor på alla nivåer vilket är grunden för allt säkerhetsarbete.

“Vi ska agera mot grundorsaken, inte symtomen.”

– Det kan till exempel handla om hur stora betongelementen kan vara för att fortfarande kunna hanteras säkert. Vi ska agera mot grundorsaken, inte symtomen. Det är viktigt att en identifierad risk inte leder till en olycka, säger Samuel Viik.

När Strängbetong nu arrangerar sin årliga säkerhetsvecka (11-15 mars) engageras samtliga medarbetare. Föreläsningar varvas med gruppdiskussioner, utbildningar och övningar.

– Säkerheten har alltid högsta prioritet, men på det här sättet ökar vi intensiteten ytterligare och passar även på att göra en del roliga saker. Det bryter den dagliga lunken och lyfter arbetet till nästa nivå, säger Christian Hörnkvist som är ansvarig för miljö, hälsa och säkerhet inom Consolis affärsområde Building,

Statistik från tidigare år visar tydligt att säkerhetsveckan ger en positiv effekt. Antalet olyckor med frånvaro har minskat liksom de som kräver medicinsk vård, men enligt det uttalande målet ska det inte ske några olyckor alls.

– Vi jobbar för att skapa en gemensam standard. Goda exempel dyker upp från alla våra bolag, oavsett land. Det är kul att det delas så många bra lösningar, säger Samuel Wiik.

Consolis sju steg för ett framgångsrikt säkerhetsarbete:

1. Säkerheten står alltid högst på agendan. Riskbedömningar görs på alla nivåer samt inför varje projekt och arbetsdag. Det handlar också om att se hur hela kedjan hänger ihop, hur ett beslut i en process kan påverka säkerheten i en annan.
2. Noggrann insamling och sammanställning av incident- och riskrapporter gör det lättare att se var insatser krävs. Statistiken är ett oumbärligt verktyg för att fatta rätt beslut.
3. En säkerhetskultur som uppmuntrar medarbetarna att värna om varandras säkerhet och rapportera observerade risker och riskbeteenden leder till att olyckor kan förhindras innan de händer.
4. För att främja fortsatt riskrapportering från medarbetarna krävs ständig återkoppling om vad deras rapporterade iakttagelser har lett till. Det är viktigt att de märker att de kan göra skillnad.
5. Regelbundna och konstruktiva säkerhetssamtal (Visual Felt Leadership) mellan chefer och medarbetare, där både observerade brister och det som fungerar bra lyfts fram, stärker säkerheten på arbetsplatserna.
6. En årlig säkerhetsvecka med föreläsningar, workshops, utbildningar och andra gemensamma aktiviteter belyser frågan ytterligare och intensifierar arbetet.
7. Tydliga mål och uppföljning är avgörande för att driva utvecklingen i rätt riktning.