Hem Hållbarhet Nya havsplaner överlämnas i december

Nya havsplaner överlämnas i december

hav
Foto: Maja Kristin Nylander/HaV

I december i år presenterar Havs- och vattenmyndigheten, HaV, förslaget till nationella havsplaner för regeringen.

– I havsplaneringen arbetar vi med helhetssyn på hav och samhälle. Om vi ska ha sand till betong och bostäder, ska vi ta den i svenska hav eller importera den?, säger Thomas Johansson, chef på enheten för havsplanering på HaV.

Fram till 14 juni kan alla som vill komma med synpunkter på HaV:s förslag.

– Granskningen är det sista steget där vi tar in kommentarer på vårt förslag, tidigare har vi haft både en avstämning och ett samråd. Vi välkomnar alla kommentarer och skickar sedan med dem till regeringen tillsammans med våra slutliga förslag till havsplaner.

Havsplanering görs för alla EU-hav och genom internationell samverkan för havsområden som är gränsöverskridande. Havsplanerna beslutas av regeringen och blir vägledande för kommuner, regioner, och myndigheter i deras förvaltnings- och planeringsarbete.

– En havsplan är en strategisk plan med stora drag som ska visa statens samlade syn på användning av havet. Den ska förena näringspolitiska och sociala mål med miljömål, säger Joacim Johannesson, utredare på enheten för havsplanering på HaV.

Arbetet med att ta fram förslagen till havsplaner för svenska vatten har pågått i fyra år. Havs- och vattenmyndighetens reviderade förslag innehåller bland annat mindre yta för vindkraft i Östersjön jämfört med der som presenterades i februari 2018.

– Det är första gången som Sverige tar fram nationella havsplaner. Och det är första gången som fysisk planering av samhället sker i så i så här stor skala i Sverige. Vi planerar en yta som är större än till exempel Island.