Hem Hållbarhet Skanska lanserar grön betong

Skanska lanserar grön betong

skanska
Gunilla Holmberg
Gunilla Holmberg.

Lanseringen av Grön Betong är ett led i Skanskas arbete för att nå det högt uppsatta klimatmålet.

– Vi måste ta vårt ansvar – affärsmässigt, strategiskt och moraliskt, säger Gunilla Holmberg, regionchef för Skanska Betong,

Målet är att vara ett klimatneutralt företag senast 2045 och därmed leva upp till Parisavtalet. Enligt Gunilla Holmberg har Skanska tagit ledningen i miljöfrågan inom byggbranschen.

– Det handlar om att minska avtrycken och samtidigt fortsätta att göra lönsamma affärer.

Grön Betong är ett miljövänligt alternativ för husbyggande eftersom det sänker betongens koldioxidpåverkan. En utmaning har varit att hitta materialsammansättningar som fungerar för olika typer av användningsområden.

– En utsatt utomhusmiljö har en tuffare exponering än en inomhusvägg. Vi har tittat på olika behov och tagit hänsyn till dem när vi har tagit fram de nya produkterna, säger Ludvig Dahlgren, Skanskas tekniska expert på region Betong.

I och med lanseringen finns nu betong anpassad för tre olika användningsområden: vägg, bjälklag och garage. Andelen cementklinker har minskat genom byte till masugnsslagg och på så sätt har betongen fått lägre klimatpåverkan.

– Vi strävar efter att använda cement så lite som möjligt och att hitta recept som minskar miljöbelastningen.

“Utvecklingen kommer inte att avstanna nu, tvärtom.”

Redan när Paris tunnelbana byggdes runt år 1900 användes alternativa bindemedel i hög utsträckning. I Sveriges kyliga klimat har kraven på beständighet varit högre vilket medfört större utmaningar. Betongbranschens målsättning på kort sikt är att utsläppen från betong till husbyggnad ska minska med 50 procent till år 2030. Projektet med Grön Betong innebär att koldioxidutsläppen minskar med 52 procent för vissa användningsområden. Sedan finns det andra områden som kräver förbättringar.

– Utvecklingen kommer inte att avstanna nu, tvärtom. Grön Betong är en kontinuerlig resa mot hållbara betongprodukter.

De nya betongrecepten är ett steg mot en cirkulär ekonomi. Ändliga resurser byts ut mot restprodukter från industrin. Betong är i sig cirkulärt eftersom det går att återanvända.

– Vi måste hushålla med våra jungfruliga resurser. Att bruka men inte förbruka – det är utgångspunkten för affärsmässigheten i ett hållbart samhälle, säger Gunilla Holmberg och fortsätter:

– Kraften i miljöfrågan blir allt mer uppenbar för var dag som går. Greta Thunberg och hennes vänner är tydliga med vad de kräver av oss. Vi som företag måste leva som vi lär och mena allvar med det vi säger. Grön Betong visar vilken väg Skanska valt.