Hem Fråga Experten Fråga Experten: Utstickande armering?

Fråga Experten: Utstickande armering?

Fråga Experten

Varför sticker armeringen ut lite på sidorna på armeringsmattorna. Det är ju svårt att hantera mattorna då det hakar fast överallt.
/Lars-Erik

Intressant fråga, precis som du påpekar är de utstickande järnen runt armeringsnätet/mattan besvärliga vid hanteringen. Jag skulle vilja säga att de har en funktion, att de skulle vara tänkta för skavningen (överlappningen) av näten. Men så är fallet bara till viss del (ger för kort skavlängd) då det främst har med tillverkningen att göra.

När näten/mattorna kapas upp i hanterliga storlekar, så gör man det mitt mellan de längsgående järnen, och på så sett minimeras mängden spill. Om du mäter hur långt järnen sticker ut, så motsvarar det halva cc-avståndet (det vill säga halva rutans längd).

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group