Hem Hållbarhet Mindre utsläpp med slitstarkare betong

Mindre utsläpp med slitstarkare betong

maskin

Forskning visar att ett nytt recept på vägbeläggning av betong ger en högre slitstyrka än en känd standardbetong och en slitstark asfalt. Den förbättrade betongen genererade också mindre partikelutsläpp än standardbetongen.

Forskningsprojektet är utfört av VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, tillsammans RISE/CBI. VTI testade de färdiga beläggningarna för slitage och partikelbildning medan RISE/CBI har ansvarat för receptarbetet och KTH och studerat slitage- och partikelbildning på laboratorieskala. Syftet var att ta fram ett betongrecept med bättre egenskaper avseende slitage och partikelemissioner jämfört med en känd standardbetong och en slitstark asfaltsbeläggning baserade på samma ballastmaterial.

Testerna visar att det nya betongreceptet har högre slitstyrka än både standardbetong och slitstark asfalt. Den nya betongen genererar också generellt mindre inandningsbara partiklar än referensbetongen, men båda typerna av betong genererar mer partiklar än asfalten. Orsaken till detta är att cement, som används som bindemedel i betong, bidrar till partikelbildningen i högre grad än asfaltens fossila bindemedel.

Läs hela VTI-rapporten Moderna betongbeläggningar – Utveckling mot mindre slitage och partikelemission här >>