Hem Hållbarhet “Måste bli dyrare med utsläpp”

“Måste bli dyrare med utsläpp”

Lars Martinsson
Lars Martinsson. Foto: Consolis.

Lars Martinsson, vice vd för Consolis, vill se högre skatter på koldioxidutsläpp.

– Vi har inget att välja på längre. Ska vi få till en förändring måste det bli mycket dyrare att släppa ut koldioxid, säger Lars Martinsson till Veckans Affärer.

Consolis är Europas största tillverkare av prefabricerade betongbyggnader med sju fabriker i Sverige och totalt 40 i Europa. Av de globala utsläppen kommer runt åtta procent från cement som används i tillverkningen av betong.

– Consolis är en fransk koncern där jag är ansvarig för affärsområdet Byggnader. I Sverige levererar vi alltifrån arenor och kontorsbyggnader till Ikea. För oss är det en strategiskt viktig fråga att bidra till att minska koldioxidutsläppen. Relationen lyder att tillverkar du ett kilo cement får du ungefär ett kilo utsläpp av koldioxid, säger Lars Martinsson som även är styrelseordförande för Strängbetong.

Men höjda skatter är inte hela lösningen. Arbetet med förnyelsebara energikällor, precisa optimeringsverktyg och alternativa bindemedel får allt större utrymme i branschen.

– Näringslivet måste driva frågan om en strategisk omställning. Men inom industrin finns en tendens att säga vad man måste göra, men sedan hänvisa till att det är politikernas uppgift att driva igenom förändringen.

Enligt förre bostadsministern Peter Eriksson skulle ett ökat träbyggande få problemet ur världen, men Lars Martinsson hänvisar till flera undersökningar som visar på en annan verklighet:

– Det råder inget snack om att betong- och cementbranschen måste göra något åt sina koldioxidutsläpp. Men då man bygger i trä orsakar transporterna höga koldioxidutsläpp samtidigt som betongbyggnader har betydligt längre livslängd. Dessutom har betongen mer energibevarande egenskaper. Så poängen är att oavsett alternativ finns inga gratisluncher.