Hem Fråga Experten Fråga Experten: Betong för pool?

Fråga Experten: Betong för pool?

Fråga Experten

Vi planerar att bygga pool och utöver detta även gjuta tre plattor för diverse utbyggnader. Vi har fått en offert på att använda samma betong till samtliga gjutningar, C25/30-16-190. Skulle denna betong fungera för våra ändamål, jag tänker då mest om det fungerar för pool?
/Johan

Betongkonstruktionen blir ganska utsatt när det är en pool, eftersom det finns gott om klorider, hög fuktlast, ensidigt vattentryck, och relativt hög temperatur (inomhus, om utomhus cyklisk frysning). Detta ställer krav på att själva betongen är tillräckligt tät för inträngning av klorider, samt tillräckligt med sprickbegränsande armering så sprickbredden hålls nere (max ca 0,1-0,2 mm).

Dessutom gäller det att ha tillräckliga täckande betongskikt till armeringen (ges av vct och förväntad livslängd för aktuell exponering). Normalt kan täckskiktsstandarden (SS 137010) tillämpas, men i fall med hög kloridkoncentration (över 0,4% kloridkoncentration, exempelvis pool, marina konstruktioner västkusten, mm) får man räkna på varje enskilt fall.

Exponeringsklasserna för en pool (enl EN 206 o SS 137003) hamnar på XD2 om det är inomhus och XD2+XF4 om utomhus. Detta innebär ett maximalt vatten-cement-tal (vct) på 0,45 och om utomhus dessutom att en frystestad betong används (typ anläggningsbetong). Detta motsvarar en hållfasthetsklass på ca C35/45 om inne och C32/40 om ute (med tillsatt luft). Samma betong bör användas där konstruktionen utsätts för fukt och klorider (området närmast poolen). Eftersom en C25/30 har vct på ca 0,65 är det en olämplig betong för denna typ av konstruktion.

Förutom beständighetsaspekten, så har den otillräcklig vattentäthet (max vct 0,60). Stentorleken anpassas efter kontraktionen (armering, tjocklek, mm) samt gjutteknik (pump, mm). Det är en fördel att välja så stor (och mycket) sten som möjligt för att minska sprickrisken, 16 mm används ofta till “vanliga” konstruktioner. Att föreskriva ett sättmått (190 mm) kan vara svårt, varför en konsistensklass är bättre (ex. S4 för 160-210 mm). För att få en tät och beständig betongkonstruktion är utförandet viktigt, såsom formarbete, kompaktering, härdning och skydd. Vill man få till en extra tät betong för inträngning av klorider kan man med fördel använda alternativa bindemedel som slagg och flygaska.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group