Hem Okategoriserade Stor potential i vattenvägarna

Stor potential i vattenvägarna

jehander

Än så länge fraktar MS Jehander sand och grus till Betongindustri i Södra Hammarbyhamnen i Stockholm. En enda last med pråmen motsvarar hela 100 lastbilstransporter. 

– När vi ska in till staden är sjötransport det absolut mest effektiva. Vi är tvungna att så mycket vi kan reducera Co2-utsläpp, säger Lars Erik Marcussen, fraktchef på HeidelbergCement Norway.

Som företrädare för den globala koncernen Heidelberg Cement Group – som äger råvaruleverantören Sand & Grus Jehander och betongtillverkaren Betongindustri – ser Lars Erik Marcussen en enorm potential i Stockholmsregionens vattenvägar. De utgör ett framtida effektivt och hållbart transportnät för miljövänligt godstrafik.

– Ni har ”the blue highway” rätt utanför fönstret.

Pråmen MS Jehander 1 byggdes i Finland 1970 och drivs med två Scaniamotorer försedda med katalytisk avgasrening. Enligt rederiet Avatar Logistics som äger MS Jehander drar den bara en fjärdedel så mycket bränsle som en lastbil per lastat ton. Den används inte bara för sand och grus till betong utan även för spannmål och annat gods. Längden är uppmätt till 75 meter och lastkapaciteten ligger på totalt 1420 ton.

Nu inväntas en lång rad initiativ från myndigheter och offentlig sektor för att nå uppsatta klimatmål och utveckla EU:s femte trafikslag, det vill säga pråmtrafiken, för att radikalt minska lastbilstransporterna. Enligt vd:n Johan Lantz har Avatar Logistics slutit avtal med täktägaren och leverantören av betongråvara, Sand & Grus Jehander, om att bygga ett nytt fossilfritt pråmfartyg som ska tas i bruk år 2021.

– MS Jehander börjar ju nå sin livslängd. Det behövs ett fartyg som är mer miljöanpassat, säger Johan Lantz.