Hem Hållbarhet Tillsammans för bättre betong

Tillsammans för bättre betong

Oxelösunds hamn
I Oxelösunds hamn ska fabriken ligga.  Planerad driftstart är under 2020. Foto: Klas Andersson.

Peabs dotterbolag Swecem inleder ett samarbete med SSAB och investerar över 100 miljoner kr i en ny fabrik i Oxelösund. I fabriken omvandlas restprodukter från den lokala stålproduktionen till slagg som i mald form ersätter delar av cement vid betongproduktion.

– Att två stora företag som Peab och SSAB hittar gemensamma lösningar på ett problem är ett bra exempel på hur vi inom näringslivet tar vår del av ansvaret, säger Håkan Wifvesson, biträdande affärsområdeschef på Peab.

Enligt beräkningarna ska klimatsatsningen minska samhällets koldioxidbelastning med 50 000 ton om året, vilket har fått Naturvårdsverket att gå in med ekonomiskt stöd.

– Klimatfrågan är global, men vi måste agera lokalt och det gör vi bäst tillsammans, säger Håkan Wifvesson.

Att ersätta cement med mald granulerad masugnsslagg är en välbeprövad metod i Europa som minskar betongens klimatavtryck. Då egenproducerad slagg används med restprodukter från SSAB:s lokala produktion blir processen dessutom mer resurseffektiv. I produktionen av slaggprodukter kommer grön el och bioolja att användas.

– Det här är helt i linje med SSAB:s klimatsträvan. Vi vill bidra på alla sätt vi kan, och tycker det är fantastiskt bra att slagg från oss kan bidra till att minska koldioxidutsläppen i världen. Samtidigt fortsätter vi själva vår resa mot fossilfri ståltillverkning, och redan 2025 kommer vi i Oxelösund att ha ställt om produktionen, säger Jacob Sandberg, platschef på SSAB i Oxelösund.

Peab har för avsikt att påbörja byggnationen av fabriken i Oxelösund under 2019 och vara i drift 2020.