Hem Hållbarhet Koldioxidutsläppen ökar i Sverige

Koldioxidutsläppen ökar i Sverige

utsläpp

Sveriges Natur skriver att koldioxidutsläppen från svensk industri ökade med 445 000 ton förra året och hänvisar till statistik från EU:s utsläppshandel. Mest utsläpp står SSAB för, 4,9 miljoner ton, följt av Cementa med 2,4 miljoner ton.

– De ökade utsläppen kommer av att en större volym produceras än tidigare och det beror på att vi har en hög efterfrågan på våra produkter. Efterfrågan baseras på att våra städer och samhällen växer och kräver en utbyggd hållbar och trygg infrastruktur där cement och betong utgör ett nödvändigt fundament, säger Magnus Ohlsson, vd på Cementa.

Samtidigt hänvisar han till cementindustrins färdplan för ett fossilfritt Sverige.

– Vi ser att den stora minskningen av utsläpp kommer ske i samband med de framtida tekniksprång som vi kontinuerligt arbetar mot.

Totalt hamnade de svenska koldioxidutsläppen från industri, el och värme på 19,9 miljoner ton under fjolåret.

Här följer de svenska industrier som stod för de största utsläppen av koldioxid 2018:
1) SSAB: 4,9 miljoner ton
2) Cementa: 2,4 miljoner ton
3) Preem, oljeraffinaderi: 2,2 miljoner ton
4) LKAB, järnmalm: 653 000 ton
5) Borealis, kemikalieindustri: 637 000 ton
6) Kalkindustrin (bland annat Nordkalk): 633 000 ton
7) ST1 (före detta Shell), oljeraffinaderi: 547 000 ton
8) Värtaverket, kolvärme: 500 000 ton
9) Vattenfall Uppsala, el och värme: 385 000 ton
10) Rönnskärsverken, smältverk: 274 000 ton

Källa: EU:s utsläppsstatistik, Sveriges Natur.