Hem Design Går betongstolen för 300 000?

Går betongstolen för 300 000?

concrete
Concrete.

Inredningsarkitekten Jonas Bohlins betongstol “Concrete” säljs på Bukowskis den 9 april. Utropspriset är 200 000 – 300 000 kr.

Karmstolen som auktioneras ut är det exemplar som Jonas Bohlins ställde ut som examensprojekt på Konstfack 1981 och erhöll priset “Utmärkt Svensk Form” 1983. Stolen tillverkades i 100 exemplar och gjordes även i en variant i trä och järn. Tanken var att utföra möblerna i begränsade upplagor som ett sätt att sudda ut gränserna mellan konst och bruksföremål.

Jonas Bohlins val av betong som material kom av hans tidigare erfarenheter av att arbeta med just betong. ”Concrete” fick stor uppmärksamhet och låg till grund för en debatt om vad konst är och bör vara. Bohlins formgivning sägs balansera mellan känsla och förnuft och ifrågasätta det självklara.

1981 kostade “Concrete” mellan 2000 och 3000 kr.