Hem Hållbarhet “Växjö Kommun har lyssnat på oss”

“Växjö Kommun har lyssnat på oss”

Filip Sten
Filip Sten.

Även i framtiden kommer betong att vara överlägset som byggmaterial. Det menar Filip Sten, vd för Abetong och Contiga, två företag inom HeidelbergCement-gruppen.

– Ur ett livscykelperspektiv så väljer jag betong alla dagar i veckan, säger Filip Sten, som har 20 års erfarenhet från betongbranschen som väg- och vatteningenjör, till Vxonews. Sedan september pendlar han mellan Contiga-kontoret i Norrtälje och Abetongs högkvarter i Växjö.

– Jag har fått ett väldigt bra välkomnande här i Växjö. Det är en trevlig och positiv atmosfär. Dessutom märker man tydligt yrkesstoltheten. Abetong är ett kunskapsföretag med en unik kompetens på högsta internationella nivå.

Abetong har en omsättning på 1,3 miljarder och totalt cirka 550 anställda. Av dessa arbetar 55 medarbetare på kontoret i Växjö och 160 på de två fabrikerna i Vislanda.

– Vi sysslar med prefabricerad betong. Vi har tre segment som är bostäder/industrier, anläggning och lantbruk. Det innebär till exempel betongstommar till flerbostadshus, industrianläggningar, stallbyggnader till olika djurslag och sedimenteringsbassänger till reningsverk, säger Filip Sten till Vxonews.

Abetong vann nyligen en upphandling hos Trafikverket gällande leverans av växelsliprar till järnvägar. Avtalet löper på fyra år och är värt 160 miljoner.

– Avtalet bidrar till fler arbetstillfällen i Vislanda, säger Filip Sten som inte är orolig över byggbranschens vikande siffror efter flera feta år.

Han är övertygad om att byggandet kommer att ta ny fart.

– Hur djup och långvarig svackan blir är svårbedömt, men det finns trots allt ett underliggande behov av fler bostäder. Och trots en tuffare marknad så har vi haft en mycket stark försäljning i södra Sverige nu under början av året.

Filip Sten säger till Vxonews att han även ser optimistiskt på betongens framtid som material sett till dess miljöpåverkan. Han är väl medveten om målet att ha en klimatneutral betong till år 2045 och konstaterar att klimatpåverkan redan har minskat med närmare 30 procent.

– Det är själva cementen som står för cirka 90 procent av betongens koldioxidutsläpp. Här jobbar nu branschen med att ta fram nya cementsorter, alternativa bindemedel och optimala betongsammansättningar. Ur ett livscykelperspektiv så väljer jag betong alla dagar i veckan. Det är hållbart, har lång livslängd, möglar inte och är brandsäkert.

Med ett motto som lyder “rätt material på rätt plats” stämmer han in i kritiken mot att kommuner som Växjö väljer att profilera sig som trähusstäder.

– Jag tycker det är fel att politiker går in och styr materialval. Det är viktigt att konkurrens sker på samma och rättvisa villkor. Men när det gäller Växjö kommun så har de lyssnat på våra synpunkter och kommer framöver att styra mot lösningar med minst klimatpåverkan över hela livscykeln.