Hem Fråga Experten Fråga Experten: Gränsen mellan klasserna?

Fråga Experten: Gränsen mellan klasserna?

Fråga Experten

Jag jobbar som arbetsledare inom bygg och jag undrar vart gränsen går mellan betongklass 1 och 2. Vilka gjutningar får man hålla i med betongklass 2 behörighet och när behövs betongklass 1?
/Daniel

I betongstandarden EN 206 står det att personer som jobbar med tillverkning och produktionsstyrning skall ha kunskap, utbildning och erfarenhet som är lämplig för aktuell betong, samt att detta skall finnas dokumenterat. Man kan då ha särskilda nationala krav på kunskapsnivå, utbildning och erfarenhet. I tillämpningsstandarden SS 137003 har vi i Sverige kompetenskrav på de som leder och övervakar tillverkningen av färsk betong, indelat i tre kompetensklasser (I-T, II-T och III-T). För den lägsta klassen (III-T) får man bara tillverka upp till hållfasthetsklass C12/15, och för II-T upp till C25/30. För den högsta klassen gäller alla betongtyper, såsom höghållfast, spännarmerad, självkompakterande, injektering, frostresistent, sprut, undervatten, glidform, mm. För en betongfabrik är det alltså klass I-T som gäller, och då räcker det att minst en person har detta som övervakar och tar ansvar.

I utförandestandarden EN 13670 hänvisar man på samma sätt till nationella krav på kunskapsnivå, utbildning och erfarenhet. Och i Sverige gäller då tillämpningsstandarden SS 137006, där man har samma uppdelning i tre kompetensklasser som i SS 137003. Här har man förutom tillverkning (T) även för utförande av betongkonstruktioner (U) och tillverkning av betongelement (E). Vilken typ av betong och hållfasthetsklass för respektive klass (I, II och II) är ungefär desamma för T, U och E. I SS 137006 hänvisar man också till kravet på erfarenhet och särskild utbildning för klass I och II skall uppfyllas enligt Betongrapport 8 (Betongföreningen). Klass II kursen kräver 1 års praktik i området, men ger möjligt att påbörjas efter 6 månader. För klass I gäller 2 års praktik, men kan påbörjas efter 1 år. Kursinnehållen är ganska snarlika, men med en viss fördjupning i klass I. Båda kurserna tar knappt 2 veckor och avslutas med tentamen. Efter godkänd kurs och praktik kan intyg om kompetens utfärdas, ett intyg som då är personligt.

Så för att svara på din fråga, så med klass II kompetens är du behörig för husbyggnadsbetong med hållfasthetsklass upp till C25/30, vilket motsvarar vatten-cement-tal (vct) på ca 0,65. Du också jobba med lättballastbetong och betong med krav på vatteninträngning.

Men för all annan betong krävs således klass I kompetens, såsom C28/35 eller högre, vct-krav (exponeringsklasser), SKB, osv. Jag skulle vilka säga att klass II är ett steg i processen för att få klass I kompetens. Klass II är också en fin utbildning för de som vill öka kunskapen inom området, och inte nödvändigtvis för att uppfylla kompetenskravet.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group