Hem Okategoriserade “Lär oss hela tiden under processens gång”

“Lär oss hela tiden under processens gång”

Förbifart Stockholm
Förbifart Stockholm.

Samtidigt som Trafikverket stäms på 800 miljoner av ett italienskt byggföretag  pågår bygget av Förbifart Stockholm för fullt. 2026 ska förbifarten stå färdig för att avlasta Essingeleden och innerstan och skapa möjligheter för utvecklingen av en starkt växande region.

– För att lyckas krävs alltid en kompetent och väl fungerande organisation där informationen når ut till alla inblandade. Sedan handlar det så klart om att bygga säkert hela projektet igenom samt att övervinna de tekniska utmaningar som vi stöter på, förklarar Johan Brantmark på Trafikverket, projektchef för Förbifart Stockholm, i ett pressmeddelande.

E4 Förbifart Stockholm ska länka samman de norra och södra delarna och gör trafiksystemet sårbart. Projektet påbörjades 2006 och är ett av Sveriges största infrastrukturprojekt med en beräknad kostnad på närmare 35 miljarder kronor. För att skona viktiga natur- och kulturvärden ska 18 av de 21 kilometrarna består av tunnlar vilket höjer kraven på projektet.

Linus Levinson
Linus Levinson.

Vid Sätra-Kungshatt byggs en tunnel i berget och vid kärnborrningen upptäcktes ett hålrum av lera i berget.

– Plötsligt hade vi att göra med en zon utan berg med 70 meter vatten ovanför som vi inte räknat med. Vi kunde inte flytta tunnlarna vilket gjorde att vi behövde arbeta under sex intensiva månader med att tänka ut en ny design för att kunna riskminimera och färdigställa vattenpassagen på ett säkert sätt, berättar projektledaren Linus Levinson.

Lösningen blev två småtunnlar på 250 meter vardera till Kungshattsidan i utkanten av vägområdet.

– På så vis kan vi nu långsamt driva arbetet framåt med huvudtunnlarna. Vi räknar med att arbeta med bergdriften i de stora tunnlarna i cirka två år till. Under tiden arbetar man parallellt med tunnlarna under Kungshatt i delprojektet tunnel söder.

Om berget inte håller kan man gjuta betong mot bergväggen som täcker tunneln inifrån. Metoden, som bland annat använts i Hallandsåsen, är kostsam men kommer att behöva användas i Förbifart Stockholm-projektet. I vilken omfattning är inte fastställt.

– Vi har avslutat första zonen av tre. Vi lär oss hela tiden under processens gång och kan optimera våra arbetssätt inför etapp två. Projektet är unikt i sitt slag och det finns ingen handbok att tillgå, säger Linus Levinson.

Sjuttio procent av arbetet med södra tunneln är avklarat och två tunnlar går nu ihop vid Skärholmen. En viktig milstolpe enligt Linus Levinson:

– Det innebär bland annat att vi nu kan utrymma tunneln år två håll. Det underlättar också rent logistiskt eftersom vi numera också kan köra in och ut material från två håll. Vi arbetar med en bra struktur med de bästa i Sverige och är trygga med tidplanen och budgeten. Det är ett roligt och spännande projekt där ingen dag är den andra lik.