Hem Fråga Experten Fråga Experten: Kondens i betongtaket?

Fråga Experten: Kondens i betongtaket?

Fråga Experten

Jag har kondens vintertid i betongtaket i min lägenhet. Finns det något material att fästa på undersidan som gör att kontakten mellan det kalla taket och den varma luften i rummet elimineras, kanske i kombination med ett isolerande luftlager?
/Richard

När den uppvärmda inneluften träffar en kall yta kan det ge kondens. Vid vilken temperatur det kondensera kan man räkna på genom att mäta luften temperatur och relativa fuktighet, och mäta de kalla ytornas temperatur. Om man exempelvis har 22 grader inne och 50% RF innehåller den 19,4*0,5= 9,7 gram vatten per m3 luft. Och 19,4 g/m3 är mättnadsångalten för 22 grader, mer vatten är detta kan inte luften innehålla vid denna temperatur. 9,7 g/m3 är mättnadsånghalt för 10,5 grader så om en yta håller denna temperatur (eller lägre) kommer det kondensera där.

För att bli av med denna problematik kan man se till att ytan är varmare än kondenspunkten, eller hindra den varma luften att träffa ytan. Ett annat sätt kan vara att öka luftströmmen vid ytan så att kondensen torkar bort snabbare. Man skulle kunna tänka sig att man termiskt isolerar med ett oorganiskt material med lite högre fuktkapacitet och som tål att bli fuktigt, och som vid torrare perioder har möjlighet att torka ut.

Kalla ytor är, förutom fuktproblematiken, energikrävande och kan ge obehag från kall strålning. Så ett alternativ skulle då kunna vara ett isolerande lager med mellanliggande ventilerad luftspalt, vilket kräver ett kontrollerat luftflöde och inte allt för stora temperaturskillnader och/eller att ventilerade luften är någorlunda torr. Där kan det vara lämpligt att ventilera med den kallare uteluften istället för den varma (och fuktiga) inneluften, på samma set som 2-stegstätade fasader, kallvindar, osv.

Ett annat alternativ är att du lägger på en fuktabsorberande isolering direkt på betongen, typ skivor av cementbunden träullsisolering. Ytterligare ett alternativ är att du limma på en diffusionstät isolering typ neoprene, cellplast eller liknande. Då behöver du säkerställa så att inte inomhusluften ka ta sig in till den kalla ytan. Känner du dig osäker kan du be en byggnadstekniker att kolla på ditt fall och föreslå lämplig åtgärd. Förslagsvis då under den period när du har kondens, eftersom mätningar kan behöva göras.

Oskar Esping, tekn. dr. Thomas Betong och Thomas Concrete Group