Hem Hållbarhet “Rätt sätt att jobba”

“Rätt sätt att jobba”

Mats Hellström
Mats Hellström. Foto: Cementa.

Cementa har introducerat Anläggningscement FA – en cementprodukt med runt 15 procent lägre koldioxidavtryck.

– Anläggningscement FA är nytt i dagens läge, men det kommer att bli en standard. Detta är rätt sätt att jobba, säger Cementas försäljningschef Mats Hellström.

Anläggning av broar och tunnlar har en stor miljöpåverkan samtidigt som det ställs höga krav på beständighet och livslängd. En kravbild som gör Anläggningscement FA till en grundläggande pusselbit för en infrastruktur med ett lägre klimatavtryck.

– Det finns inga nackdelar med Anläggningscement FA. Ur ett produktionsperspektiv för betongarbetaren som gjuter på bygget så är det ingen skillnad alls, säger Mats Hellström i en artikel på cementa.se.

Klinkerinnehållet i cementen har reducerats och ersatts med flygaska för att få ner koldioxidavtrycket. Flygaska är ingen passiv filler utan en reaktiv komponent som bidrar till betongens hållbarhet och beständighet, samtidigt som det förminskar koldioxidavtrycket i slutproduktendet.

Det här är inget nytt fenomen men i Sverige har det inte har funnits någon nationell tillgång på flygaska. I Norge har det använts sedan länge.

– Det har tidigare arbetats med olika typer av blandcement som haft reducerat koldioxidavtryck, men den stora förändringen har först kommit på senare tid när klimatfrågan har lyfts upp. Klimatfrågan undgår ingen i dag och den står högt på agendan även i vår bransch, säger Mats Hellström.

“Klimatfrågan undgår ingen i dag”

I Anläggningscement FA har klinkerandelen sänkts till 80 procent genom ersättning med 15 procent flygaska och fem procent kalksten. Preliminära LCA-beräkningar visar att koldioxidutsläppen minskar med 20 procent per ton tillverkat cement jämfört med Anläggningscement. I dessa beräkningar ingår även utsläpp i samband med transport av flygaska.

Anläggningscement FA baseras på samma typ av lågalkalisk klinker med lågt innehåll av kalciumaluminater (C3A) som i Anläggningscement. Den inmalda flygaskan bidrar till att ytterligare förbättra beständighetsegenskaper såsom sulfatbeständighet och motstånd mot kloridinträngning och alkalikiselsyrareaktioner. Då cementklinkern är mer finmald har Anläggningscement FA jämförbar hållfasthetsutveckling som Anläggningscement med fortsatt moderat värmeutveckling.

Hållfasthetsutvecklingen hos Anläggningscement FA är fortsatt långsammare än Cementas övriga produkter, till exempel Bascement och SH-cement, på grund av att klinkern är grövre i kombination med att flygaska inte bidrar till hållfastutvecklingen i tidig ålder.

Arvid Hejll
Arvid Hejll.

– Vi på Trafikverket tror att vi måste göra allt vi kan för att klara klimatmålen. Anläggningscement FA kan vara en del i en god start, säger Arvid Hejll, brospecialist för investeringar på Trafikverket, till cementa.se.

Det har funnits en stor tilltro till den vanliga rena portlandscementen som togs fram på 80-talet hos Trafikverket. Samtidigt har restriktioner för brobyggande hindrat utvecklingen av alternativa cementblandningar. Med utvecklingen av cement som innehåller flygaska istället för klinker har Trafikverket inlett diskussioner med Cementa för att se nya möjligheter.

– Den oro som vi hade innan restriktionerna ändrades handlade om huruvida cementen skulle få sämre beständighet. När vi tittade på forskning kring detta, och framför allt riskerna som kan uppstå med frost och armeringskorrosion, så kände vi oss trygga med att beständigheten inte påverkas negativt, säger Arvid Hejll, brospecialist för investeringar på Trafikverket.

Trafikverket har finansierat forskning för att få ytterligare bevis om hur cement med flygaska för brobygge kan påverkas i våra nordiska klimat med frost och saltning på vägar. Forskningen pågår fortfarande, men har redan fastställt att beständigheten inte påverkas jämfört med vanlig cement för de inblandningsmängder som standarder tillåter.