Hem Hållbarhet EPD:er visar betongens miljöbelastning

EPD:er visar betongens miljöbelastning

bro
Illustration: Betongindustri.
Jonas Axeling
Jonas Axeling.

Betongindustri har tagit fram tredjepartsgranskade miljödeklarationer som redovisar betongens miljöbelastning. De går under namnet EPD (Environmental product declaration) och kan med precision visa hur mycket koldioxid som släpps ut från en kubikmeter betong.

– Med hjälp av EPD:n kan man klart och tydligt se hur olika val och arbetssätt direkt påverkar koldioxidutsläppen, säger Jonas Axeling, produktutvecklare på Betongindustri.

EPD-resultatet kan användas som indata vid beräkningar av en byggnadsdel eller en byggnads miljöpåverkan, vilket underlättar valet av produkter, eller som verifikat på krav i miljöcertifieringssystem som LEED, BREEAM och Miljöbyggnad.

För att få fram en fullständig EPD har Betongindustri studerad påverkan från de ingående processerna i värdekedjan uppdelat i fyra moduler:

1. Råmaterialen såsom ballast och cement.
Ballasten står volymmässigt för en stor andel av betongen men koldioxidutsläppen från cementen är betydligt högre. Därmed är det värdefullt att optimera recepten och om möjligt byta ut del av cementen mot andra ersättande material.

2. Materialflödet av ingående material till betongfabriken.
Sjötransport har till exempel lägre miljöbelastning än lastbil.

3. Tillverkningen av betong.
Hur mycket och vilket typ av energi som går åt vid fabriken, till exempel fjärrvärme eller eldrift.

4. Transporten av den färdiga betongen till byggarbetsplatsen.
Här är långa trailerbilar värdefulla då de lastar den dubbla volymen mot en ordinarie betongbil vilket innebär färre transporter och mindre utsläpp.

De EPD:er som Betongindustri utvecklat gäller produkterna FrostBI Anläggning och Frostbi Anläggning FA som innehåller en delmängd flygaska istället för cement vilket minskar koldioxidutsläppen med omkring 20 procent.

Enligt Jonas Axeling är EPD ett bra instrument för att driva produktutvecklingen framåt:

– Vi kan utföra miljöberäkningar och optimeringar på alla våra produkter och det hoppas jag att våra kunder utnyttjar.