Hem Okategoriserade Ingen tid för misstag i Hjulsta

Ingen tid för misstag i Hjulsta

Hjulsta
foto: Trafikverket.

En av de kontrakterade entreprenörerna som arbetar med Förbifart Stockholm-projektet är Implenia Sverige AB. I samarbete med Veidekke bygger de trafikplatsen mellan Lunda bergtunnel och Hjulsta Södra där bergtunnlarna ansluter mot Johannelund och Lunda.

Davy Prieur
Davy Prieur.

– Vi bygger på den delen som sammanbinder E4 med E18. Det är en stor trafikplats med cirkulation, säger Davy Prieur, projektledare på Implenia, i ett pressmeddelande.

Det är ett projekt som består av 600 meter långa broar, två rampbroar om 200 meter och tre plattbroar om 60 meter. De 200 meter långa broarna utförs i betong med trågformat tvärsnitt och två parallella cut & cover-betongtunnlar som båda är 200 meter långa.

– I anslutning mot Lunda i söder utförs en större bergskärning samt två kortare sektioner bergtunnel med inslagsvalv. Det inkluderar även en mittenrondell som utgör en cirkulationsplats, säger Davy Prieur.

Sträckan utgör bara 1,3 kilometer av förbifarten men rymmer många olika delar och teknikslag. Dessutom innebär den hantering av dammar med dagvatten och höga krav för bullerskydd.

– Vi har projekterat, utformat och dimensionerat vår projektdel utifrån vissa satta ramar och är också totalentreprenör av det här delprojektet. Efter sex månader var vi redo att påbörja arbetet på plats.

“Det är en av de mest trafikerade sträckorna”

Det finns inte mycket utrymme i tidsschemat som måste synka med två avstängningar av Mälarbanan.

– Det är en av de mest trafikerade sträckorna som vi just nu rustar upp samtidigt som trafiken rullar på. Vi har att göra med pendeltåg, fjärrtåg och godståg som passerar här samtidigt som vi bygger broar över spåren. Vi har byggt två av dem och två återstår.

Det ställs höga krav på planering och logistik när delar av arbetet påbörjas innan andra är slutförda. Det finns inget utrymme för misstag.

– Just nu är vi bland annat sysselsatta med grundläggning av plattbroarna, spränga en bergtunnel på 20 meter, bygga en av huvudbroarna över E18 och schakta jord, säger Davy Prieur.

Oförutsedda händelser ses som en del av tjusningen med jobbet men det var inte så roligt att marken i skogen som fanns på området var så förorenad att projektet fick inledas med ett tidskrävande saneringsarbete av jordmassor.

– Den tiden vi tappade har vi jobbat in och sedan dess ligger vi i fas för nästa avstängning av Mälarbanan som kommer ske i sommar under tre veckor.

Implenia Sverige AB tilldelades Hjulsta Södra-projektet i april 2017 för en kontraktsumma på 736 miljoner kronor. Projektet utförs som ett integrerat “joint venture”, delat risktagande, med Veidekke där Implenia ansvarar för konstbyggnad och Veidekke för berg- och markarbeten.

.