Hem Hållbarhet Celsiusprojektet nära toppen

Celsiusprojektet nära toppen

Fasadelement från Strängbetong på väg upp
Fasadelement från Strängbetong på väg upp. Foto: Strängbetong.

I Uppsala Science Park byggs just nu Celsiusprojektets femte av sex våningar med fasadelement från Strängbetong. Det handlar om en extremt modern kontors- och laboratoriebyggnad med siktet inställt på de högsta miljö- och energicertifieringarna.

Byggnaden projekteras i 3D/BIM och byggherren Vasakronans målsättning är att arbeta modellbaserat från projektering till förvaltning, även under byggnation.

– Därför går de flesta runt med olika surfplattor så att vi kan följa ritningar och framsteg, säger Patrik Löfstrand, projektledare på Strängbetong.

Själva byggnationen startade april 2018 med en beräknad byggtid på 32 månader till en kostnad av 420 mkr över en bruttoyta på 13 000 kvadratmeter.

– Vi ska ha en hög och obruten informationsnivå genom hela projektet. Att enbart rita i 3D är inte riktigt samma sak som det vi ska åstadkomma här. Förutom Slussen-projektet i Stockholm finns det inte många som gått fullt ut, säger Katarina Kvant Suber som är Vasakronans projektchef för Celsiusprojektet.

Ritningar görs i samma programmiljö och mot samma modell som ligger i en molntjänst. Allt sker i realtid för att eliminera risken för kollisioner och versionsproblematik. Ett av målen är att huset ska nå LEED Platinum, den högsta nivån i certifieringssystemet. Dessutom ska kontorsdelen ligga 50 procent under Boverkets krav på energiförbrukning.

– Det finns ett stort fokus på miljöfrågorna och vi arbetar hårt med energilösningarna, säger Katarina Kvant Suber.

Kontorsbyggnaden Celsius
Kontorsbyggnaden Celsius i Uppsala där Strängbetong levererar stommen. Foto: Strängbetong.

Värdeord för den nya byggnaden är modigt, gediget och vackert. Gediget innebär att huset ska vara uthålligt, tåla förändring och vara enkelt att anpassa med en generell och flexibel utformning. Det vackra handlar om den arkitektoniska utformningen – att huset blir en attraktiv arbetsplats.

– Att alla parter har god planering och framförhållning är en förutsättning. Och så går projekten betydligt smidigare när det finns en förståelse för prefabproduktion. Då vet alla exempelvis att vi behöver ritningar i god tid för att produktionsenheterna ska komma igång, vilket i sin tur påverkar hela flödet, säger Patrik Löfstrand i en nyhetsartikel på strangbetong.se.

En vanlig dag kan han få mellan fem och hundra mejl.

– Som projektledare får jag många kopior på mejl för kännedom. Det gäller att skanna av flödet och svara snabbt så inga processer stannar av.