Hem Okategoriserade “En del av ett unikt projekt”

“En del av ett unikt projekt”

Lovön
Lovö, Förbifart Stockholm. Bild: Trafikverket.
Erik Lindgren
Erik Lindgren.

Förbifart Stockholm är en pågående process som kräver både kunskap, noggrannhet och innovation. Ett projekt med en sådan omfattning centralt i en storstad är unikt.

– Ändå är det långt ifrån alla som är medvetna om allt det vi gör eftersom de inte störs av vår verksamhet, vilket känns bra, säger Erik Lindgren, ansvarig för bergtunneldelarna i delprojekten Söder, Lovö och Norr.

Lovö-projektet utgörs av två trafikplatser som ansluter till Förbifarten och en breddning av väg 261, Ekerövägen. Breddningen ska underlätta trafiksituationen för boende på Ekerö genom ett nytt körfält, en ytterligare tunnel och nya gång- och cykelbroar. Ett av bolagen som är involverade är Züblin Scandinavia.

– Vi ska bland annat utföra 20 meter bergtunnel, 130 meter betongtunnel, ett 470 meter långt betongtråg och 350 meter väg i öppen bergskärning. Just nu går vi in i en intensiv fas av betongarbetena där cirka 38 000 kubikmeter återstår, samtidigt som arbeten med bergtunnel, VA, vägbyggnad och asfaltering pågår, berättar Jesper Kallström arbetschef för infrastruktur på Züblin Scandinavia.

Nästa steg på Lovön är att utföra de stora schaktningarna inklusive förskärningen mot av- och påfartstunnlar mot huvudtunnlarna. Efter sommaren kommer drivningen av nya Lindötunneln påbörjas. I förberedande syfte utförs temporära vägar och avverkning av träd. Den största utmaningen är att genomföra entreprenaden med hänsyn till de känsliga och natur- och kulturmiljöerna.

– Det är inte så tekniskt komplicerat men projektet bedrivs i ett naturreservat och ligger nästan inom synhåll för Drottningholms slottsanläggning som är ett världsarv, vilket ställer höga krav på landskapsgestaltningen.

Züblin Scandinavia är även delaktiga i Trafikplats Akalla som består av en kilometerlång motorväg i direkt anslutning till huvudtunnlarna. Det är ett mer tekniskt komplicerat delprojekt med en stor spontgrop, grundvattenhantering och stora kvantiteter betong. Den närmsta tiden kommer att bli intensiv med viktiga deltider att hålla.

– Stora delar av betongarbetena ska utföras under en kort tidsperiod. Vi ska också avsluta bergtunnelarbetena och påbörja vägbyggnad i norra delen, säger Jesper Källström.

Det pressade tidsschemat verkar dock inte förminska arbetsglädjen:

– Vi på Züblin är mycket stolta över att vara en del av det här unika projektet som kommer att förbättra trafiksituationen både för invånarna i Stockholm och för genomresande, vilket i sin tur bör få en positiv inverkan på miljö och klimat.