Hem Okategoriserade Flaggan i topp för norska byggmarknaden

Flaggan i topp för norska byggmarknaden

norska flaggan

Norge går mot strömmen i den senaste konjunkturrapporten för den nordiska byggmarknaden. Enligt analysföretaget Industrifakta kommer de norska husbyggnadsinvesteringarna att växa i stabil takt.

Konjunkturrapporten visar att den förväntade inbromsningen av ekonomin påverkar stora delar av Norden på bred front. BNP-tillväxten dämpas liksom bygginvesteringarna som förväntas utvecklas i en lägre takt, även om det finns tydliga skillnader mellan de nordiska länderna.

BNP-tillväxten förväntas uppgå till drygt 1,5 procent årligen under 2019 och 2020 i Sverige, Danmark och Finland. Under samma period beräknas husbyggandet på den svenska marknaden att minska i omfattning medan Danmark förväntas nå en svag ökning och Finland en horisontell utveckling. I Norge finns däremot anledning att fira den kommande nationaldagen 17 maj lite extra. Tillväxten i ekonomin förväntas accelerera samtidigt som de samlade husbyggnadsinvesteringarna ökar.