Hem Hållbarhet Miljön i fokus på Opaltorget

Miljön i fokus på Opaltorget

Opaltorget

Enligt leverantören Kynningsrud kommer stommarna till det nya centrumkvarteret på Opaltorget i Göteborg att vara de bästa som branschen kan erbjuda ur miljösynpunkt.

– Vi har lång erfarenhet av att ta miljöhänsyn, säger Carl-Johan Appelberg, marknadschef på Kynningsrud Prefab i Uddevalla.

Ombyggnaden av Opaltorget tog fart under förra året och ska vara färdig 2021. I Kynningsruds åtagande ingår även tillverkning av de teglade fasaderna

– Det är ganska vanligt att våra kunder väljer just prefabricerade tegelfasader då det ur ett tids- och kostnadsperspektiv är det mest fördelaktiga, säger Carl-Johan Appelberg.

Samtliga prefabricerade stommar tillverkas på Kynningsruds anläggning i Uddevalla. Ordersumman ligger på drygt 45 miljoner kronor.

– Ur miljösynpunkt är geografisk närhet en stor fördel. Vi slipper transportera tunga byggelement över stora avstånd.

Sedan över tio år använder Kynningsrud enbart helkrossat berg i sin betong och avstår naturgrus av miljöskäl. Dessutom kommer slamvattnet från tillverkningsprocessen att återvinnas och spillbetongen separeras för att återföras in i tillverkningsprocessen.

Även ur energisynpunkt är betong ett fördelaktigt val. Materialets förmåga att lagra värme bidrar i hög grad till att kapa de höga topparna i energiförbrukningen under kalla vinterdagar.

Opaltorget är tänkt som ett tillgängligt område med täta bussförbindelser till city, havet och grönområden. 1050 bostäder ska byggas på ett stadsdelstorg med butiker, stadsdelskontor, förskolor, vårdcentral, en Opalkyrka och en park.