Hem Hållbarhet Återvinning sparar råmaterial och miljö

Återvinning sparar råmaterial och miljö

Ballast av restbetong
Ballast av restbetong. Foto. Betongindustri.

I en last med fabriksbetong blir det ofta betong över som inte förbrukats. Nu har Betongindustri funnit ett sätt att tillvarata det materialet.

– Vi har ett ansvar i att minska miljöpåverkan från vår verksamhet, säger Per Berglund, vd för Betongindustri.

Mindre mängder för deponi innebär samtidigt att det blir mindre åtgång av jungfruligt råmaterial för nya produkter. Den krossade restbetongen kan ersätta fem procent jungfrulig ballast i den nya betongen. Restmaterialet som blivit kvar i bilarna hämtas regelbundet från Betongindustris fabriker i Hammarby, Ulvsunda, Sollentuna och Värtan. Betongen körs sedan till Betongindustris fabrik i Tumba där den stelnar och lagras. En installerad krossanläggning krossar upp betongen i fraktionen 0-16, en stenstorlek som fungerar för många syften. Krossen har även kompletterats med så kallad fiberarmering som finns i stor del av betongen.

– Det här är ett väldigt konkret exempel på hur vi kan hushålla med både råmaterial, miljö och ekonomi, säger Per Berglund.

Tidigare kördes restbetongen till systerbolaget Jehander i Enhörna fyra mil bort, men tack vare krossanläggningen i Tumba halveras nu körsträckan. Bilen går heller inte tom tillbaka utan tar med sig kross tillbaka till betongfabriken. Samtidigt används materialet in i ny betong vilket ger ett högre förädlingsvärde. Nu är planen att stegvis införa arbetssättet med användandet av materialet på alla fabrikerna i Stockholmsområdet.