Hem Okategoriserade Så ska Cementa säkra leveranserna

Så ska Cementa säkra leveranserna

Martin Ekstrand
Martin Ekstrand, logistikchef på Cementa. Foto: Cementa.

En stor efterfrågan på cement i kombination med driftsstopp skapade problem med cementleveranserna i höstas. Nu har flera åtgärder vidtagits för att säkra framtida leveranser.

– Cementas kunder bör känna stor tillförsikt framåt, säger Martin Ekstrand, logistikchef på Cementa.

Det var främst under förra sommaren som Fabriken i Slite på Gotland drabbades av stora störningar. Ett planerat driftstopp i samband med Geabs ombyggnation av en kraftstation ledde tillsammans med 16 oplanerade elavbrott till enorma produktionsförluster för Cementa. Det tar cirka 24 timmar att vara tillbaka i full produktion efter ett driftsstopp och kostanden för störningarna uppskattas till 50 miljoner kr. Elavbrotten i kombination med en stark konjunktur har fått Cementa att omdisponera delar i logistiken.

– Sedan januari har vi cement i samtliga av våra 17 depåer. Vi har gjort en del omdisponeringar och använder lagerkapaciteten på ett mer agilt sätt. Vi har också tillfört ny lagringskapacitet, bland annat fyra stycken silor i Söderhamn, säger Martin Ekstrand.

När avvecklingen av fabriken i Degerhamn är genomförd blir flödeskedjorna tydligare. Lagringskapaciteten för de olika kvaliteterna samlas, vilket ökar produktiviteten på fartygen och ger en ökad redundans i utlastningen. Mälardalen kommer att renodlas till Anläggningscement Slite och Västkusten och Skåne förses med Anläggningscement Brevik från systerfabriken i Norge.

”Vi förväntar oss ett år med stark efterfrågan på anläggningscement”

– Efterfrågan på cement är stor just nu, och vi är förberedda. Våra fartyg är specialanpassade och vi lastar och lossar effektivt. Med anledning av den ansträngda situation som varit har vi nu fullt fokus genom hela organisationen – skeppning, försäljning och logistik jobbar tajtare för att fånga upp förändringar och anpassa oss efter dessa, säger Martin Ekstrand.

Cementa har under en tid planerat för stora leveranser till vindkraftsprojekt, exempelvis projektet Markbygden i norra Sverige. I Stockholmstrakten finns Förbifart Stockholm med Kungens kurva och flera arbetsplatser. I syd och sydväst levererar Cementa till Västlänken, järnvägstunneln genom Varberg och utbyggnaden av järnvägen mellan Lund och Malmö samt till det spektakulära Karlstornet.

– Detta gör att vi förväntar oss ett år med stark efterfrågan på anläggningscement. Utöver att renodla försörjningskedjan har vi under vintern satsat stora resurser på att öka tillgänglighet och tillförlitlighet i vår anläggning i Sundsvall.

För att omställningen till Anläggningscement Brevik ska gå så smidigt som möjligt behöver Cementas kunder i de södra och västra delarna av landet göra nya förprover på Anläggningscementet. Detta för att få leverera betong till exempelvis Trafikverket.

– Förprovningen för till exempel frystest samt hållfasthet gör kunderna själva med cement de fått sänt till sig, eller som de hämtat på depån i Varberg. Men ett antal frys- och hållfasthetsprovningar har redan gjort med hjälp av vårt laboratorium Cementa Research i Slite.