Hem Hållbarhet De vill ha ett “betongbeting”

De vill ha ett “betongbeting”

Björn Westerberg, Linda Lagerroth och Gustaf Engstrand
Björn Westerberg, Linda Lagerroth och Gustaf Engstrand.

Branschföreningen Tågoperatörerna vill se kraftfulla politiska åtgärder för att klara industrins transportbehov och samtidigt leva upp till klimatomställningens krav.

I ett nyhetsbrev undertecknat Tågoperatörernas vd Björn Westerberg, Gustaf Engstrand och Linda Lagerroth uppmanas staten att agera som katalysator för betongindustrins omställning till fossilfrihet:

“Vår rekommendation till ”betongbeting” är att staten snarast beslutar om snabb utbyggnad av nya stambanor med hårda krav på klimatneutral betong. Priset för projektet blir möjligen något högre men samhällskalkylen har alla förutsättningar att bli vassare. Dagens klimatdebatt i riksdagens bekräftar en bred politisk enighet om behovet av incitament till teknikutveckling. Sverige kan här driva fram ett centralt teknikskifte som klimatomställningen kräver – ”Sveriges betongbeting”.”

Tågoperatörerna har framfört önskemålet om att tillsynsmyndigheten följer upp ansvaret för marknadstillsyn inom järnvägsområdet i ett brev till Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam. Myndigheten har, menar Tågoperatörerna, ett särskilt ansvar för att marknadstillsynen bidrar till ett internationellt konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert transportsystem:

“Vi ser ett tydligt hot mot uppnåendet av de transportpolitiska målen till följd av utmaningarna från kostnadsdrivande regelverk från EU, lagstiftning om buller från godsvagnar, kostnadstrycket för operatörerna från ERTMS samt ständigt ökande banavgifter. Vi kan inte låta våra beslutsfattare passivt se på när en kostnadsmassa på flera miljarder ska bäras av järnvägens redan hårt pressade godstransportföretag de närmaste åren. Kraftfulla politiska åtgärder är nödvändiga för att klara svensk industris transportbehov och klimatet.”