Hem Okategoriserade Nytt avtal för yrkesutbildningar

Nytt avtal för yrkesutbildningar

betongutbildning

Byggnads, Maskinentreprenörerna, Seko och Sveriges Byggindustrier är överens om ett nytt avtal för de yrkesutbildningar som leder fram till yrkesbevis.

– Det råder stor kompetensbrist i byggbranschen. Det nya avtalet är ett viktigt steg för att få in fler människor, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef på Sveriges Byggindustrier.

Avtalet gäller från och med 2021 och omfattar elever som avslutar sin utbildning på gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram. Parterna vill underlätta nyanställningar med enklare regler som efterfrågas av arbetsgivare.

– Inte minst är det vår förhoppning att fler nyanlända ska hitta till branschen och att andelen kvinnor ska öka. Det nya avtalet innebär också att vi öppnar upp nya vägar för de som idag befinner sig lång ifrån arbetsmarknaden vilket känns mycket bra, säger Mats Åkerlind.

Yrkesutbildningsavtalet säkerställer att alla utbildningsvägar ställs under samma kvalitetskrav och lägger grunden för den yrkesutbildning som sker i gymnasieskolan, i yrkesutbildning för vuxna och i branschens egen lärlingsutbildning i företag .