Hem Okategoriserade Prefabricerade brobalkar i Härnösand

Prefabricerade brobalkar i Härnösand

bro

Den 5 juli invigs en bro över järnvägen i centrala Härnösand. Den utgörs av prefabricerade brobalkar som har tillverkats och monterats av Strängbetong.

Montaget av de 22 meter långa balkarna skedde under en natt mellan lördag och söndag i början av mars och fick bara pågå i som mest tolv timmar. Strängbetong monterade elva balkar vilket krävde en noggrann planering av transportlogistiken då det bara gick att transportera en balk i taget. För arbetet med konstruktionen stod Tyréns som även varit med i brokonceptets utvecklingsarbete.

Metoden med prefabricerade balkar för broar är ny i Sverige och har utvecklats av Strängbetongs nederländska systerföretag Spanbeton.

– Konceptet innebär att brobalkar tillverkas inomhus och transporteras till platsen där bron ska monteras. När balkarna är monterade kan nästa entreprenör direkt inleda arbetet med att etablera brobanan, berättar Sven-Elof Enlund,  affärsansvarig på Strängbetong.

I Strängbetongs film nedan visas tillverkningen och montaget av brobalken vid produktionsanläggningen i Långviksmon utanför Örnsköldsvik.