Hem Hållbarhet Nationell strategi för klimatneutral betong

Nationell strategi för klimatneutral betong

Organisationen Rise samlar nu hela byggsektorn för att leda arbetet med att ta fram en nationell strategi för en klimatneutral cement- och betongindustri. Målet är att klimatneutral betong skall finnas på marknaden senast 2030 och användas överallt i Sverige år 2045.

– Behovet av samverkan mellan näringsliv, akademi, samhälle och politik är centralt i omställningen mot ett hållbart samhälle. Projektet kommer att skapa förutsättningar för kunskapsutbyte, dialog och samsyn med relevanta intressegrupper och aktörer från det omgivande samhället, samt ta fram en konkret handlingsplan, säger Katarina Malaga, projektledare på Rise.

Användningen av 30 miljarder ton betong i världen om året bidrar till sex procent av världens koldioxidutsläpp. Ska Sverige bli ett av de första fossilfria länderna i världen och nå klimatneutralitet år 2045 måste omställningstakten att öka och aktivt bidra till att radikalt minska utsläpp av växthusgaser. Det är avgörande för att hålla planetens temperaturökning under två grader. Initiativet Fossilfritt Sveriges färdplaner för fossilfri konkurrenskraft har väckt stor uppmärksamhet och följs med stort intresse även utomlands.

“Cementindustrin i Sverige arbetar aktivt med att minska sitt klimatavtryck”

– Cement och betong är och kommer att vara avgörande vid byggandet av ett hållbart samhälle, då vi behöver robusta byggmaterial med lång livslängd. Cementindustrin i Sverige arbetar aktivt med att minska sitt klimatavtryck och vi följer de initiativ som pågår i andra länder. Stora delar av tekniken för att uppnå klimatneutralitet finns redan idag. Det som krävs nu är samarbete, politisk vilja och genomtänkta satsningar. Här kommer samverkansprojektet genom RISE att fylla en viktig funktion, säger Magnus Ohlsson, vd för Cementa.

Boverkets uppskattning är att Sverige behöver 600 000 nya bostäder fram till 2025. Bygginvesteringarna står för tio procent av Sveriges BNP och för att den svenska cement- och betongbranscherna ska nå klimatneutralitet år 2045 med en fortsatt stark industriproduktion krävs en bred och förankrad omställning.

– För att den klimatoptimerade betongen ska ta marknadsandelar behövs ett samarbete med byggföretag, privata och offentliga beställare, arkitekter och konstruktörer så att den nya betongen blir ett självklart val för framtida projekt, säger Peter Utgenannt, biträdande projektledare på Rise.

Projektets konsortium består förutom Rise av Cementa, Thomas Concrete Group, Swerock, Svensk Betong, Skanska, Trafikverket och ELU. Ingemar Löfgren, FoU-chef på Thomas Concrete Group, menar att det krävs avsevärda tekniksprång åtgärder på flera fronter av alla aktörer i byggprocessen, men att flera steg i arbetet med klimatoptimerad betong har tagits under de senaste åren.

– Projektet är unikt i det att det har samlat forskare och aktörer från hela byggprocessens värdekedja. Detta gör att projektet är väl förankrat och kan få stor genomslagskraft.