Hem Hållbarhet Klimatförbättrad betong – verklighet redan nu

Klimatförbättrad betong – verklighet redan nu

Stämpad betongstomme på H-huset i Örebro, en stomme förberedd för en föränderlig framtid. Foto: Kristofer Samuelsson.

Betongbranschen har som mål att nå en halverad klimatpåverkan inom fem år, men redan idag går det att reducera klimatpåverkan från betongen för en rad olika konstruktioner.

– Vi ser att det finns ett behov av kunskapsuppbyggande och utbildning om vad som är möjligt att göra, säger Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong.

Svensk Betong har tagit fram en vägledning som beskriver hur betong kan klimatförbättras utifrån de förutsättningar och de betongkvaliteter som är vanliga idag. Användning av nya cementsorter ger generellt en minskad klimatpåverkan jämfört med tidigare.

– Med framtagen vägledning ger vi byggsektorns alla aktörer mer information och handfasta råd om möjligheterna att sänka klimatpåverkan från betong.

Med klimatförbättrad betong kan ytterligare sänkningar göras. Upp till 40 procents reduktion kan ske jämfört med en branschreferens som är vanlig idag. Klimatoptimeringen möjliggörs genom resurseffektiv konstruktion, rätt betong på rätt plats och klimatförbättring av de valda betongsorterna vilket uppnås genom aktiv samverkan mellan de olika aktörerna som beställare, konstruktör, betongleverantör och entreprenör.

– Sverige har behov av många nya bostäder och stora infrastruktursatsningar. Framtidsinvesteringar där betong spelar en viktig roll för genomförande och då ska vi redan nu se till att använda betong med såg låg klimatpåverkan som möjligt. Beställare kan göra medvetna val när det ska byggas genom att efterfråga den mer klimatanpassade betongen i upphandlingar, säger Malin Löfsjögård.

Faktainformationen om klimatförbättrad betong samt Färdplan för klimatneutral betong finns att ladda ned på www.svenskbetong.se och www.betongarhallbart.se.