Hem Hållbarhet Många miljövinster i Motala

Många miljövinster i Motala

Robert Jacobsson och Urban Dahlman på Wästbyggs projekt i Motala
Robert Jacobsson och Urban Dahlman på Wästbyggs projekt i Motala.

Wästbygg AB bygger en Coop-butik på 2800 kvadratmeter åt NREP, Nordic Private Equity Real Estate, i Motala. Ett optimerat produktionstänk skapar både ekonomiska och miljömässiga vinningar.

– Redan i projekteringsfasen kan man hitta möjligheter så att ekonomi och hållbarhet går hand i hand. Man måste våga ifrågasätta och projektera om för att kunna optimera, säger Lars Hopf som är projektchef.

Till exempel har betongen, som köps lokalt i Motala för att minska transporterna, kunnat reduceras i mängd genom en omprojektering. Dessutom har byggnadens utformning anpassats efter standardmått på sandwichelement för att minimera spill.

– Vi ser stora vinster med att tidigt kunna vara involverade i projekteringen och optimera projektet så att det blir en bättre produkt utan att påverka kostnaden negativt. I detta projektet har både byggherre och hyresgäst aktivt deltagit i projekteringen för att gemensamt skapa en bättre produkt, säger Lars Hopf och fortsätter:

– Man reducerar och gör materialen så bra som möjligt, dels så det blir mindre spill och dels för att det blir mindre transporter och hantering

“Är det något som inte funkar så sprids det snabbt.”

Alla glaspartier är utförda med solskyddsglas för att minska kylbehovet och det har redan från början funnits en struktur för sortering och hantering av avfall.

– En fördel är att vi bygger på en liten ort. Det är många lokala underleverantörer som känner varandra och jobbat med varandra tidigare.  Är det något som inte funkar så sprids det snabbt. Likaså om det ÄR saker som fungerar, säger platschefen Robert Jacobsson.

Sven Dalenberg som är projektledare hos en av underleverantörerna, Dalenbergs El & Maskinteknik, är mycket nöjd.

– Jobbet har flutit på över förväntan. Det blev en tidsbesparing tack vare att det var så god ordning och bra planering. I och med detta så kunde vi dra ner på arbetsstyrkan och det innebär besparingar och även färre transporter. Redan från början har det fungerat bra, vi fick bland annat göra ett studiebesök på ett annat Coop-projekt.

Den nya mataffären i Motala är Wästbyggs tredje Coop-butik med NREP som beställare. Markarbetena inleddes i höstas och öppningen av butiken är beräknad till hösten 2020.