Hem Okategoriserade Fortsatt hög nivå på betongproduktionen

Fortsatt hög nivå på betongproduktionen

Malin Löfsjögård
Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong.

Svensk Betongs Betongindikatorn visar på en svagt nedåtgående trend för årets fyra första månader, men landets betongproduktion är fortsatt hög.

– De senaste åren har vi sett en ökad efterfrågan på betong i Sverige, framför allt gällande betong till bostäder som gett väldigt höga nivåer på betongproduktionen. Så även om det nu ses en viss nedgång för årets fyra första månader ligger betongproduktionen ändå på en fortsatt hög nivå. Hur nedgången inom bostadsproduktionen kommer att påverka betongproduktionen under resten av året blir intressant att följa, säger Malin Löfsjögård, vd för Svensk Betong.

Totalt producerades cirka 1 915 000 kubikmeter betong i Sverige vilket är sex procent lägre än motsvarande period 2018. Den avtagande trenden är inte oväntad med tanke på den inbromsning som skett för bostadsbyggandet. Betongproduktionen under årets första tertial 2019 var totalt sett nio procent lägre inom kategori Hus jämfört med 2018. Inom kategori Infrastruktur ökade betongproduktionen istället under det första tertialet med fyra procent.

– Glädjande ser vi fortsatt en ökad betongproduktionen för kategori Infrastruktur även för årets första tertial. Det pågår en utbyggnad och upprustning av infrastrukturen i Sverige som ger fortsatt positiv effekt på betongproduktionen, säger Malin Löfsjögård.