Hem Hållbarhet Grön betong när Skanska bygger spårväg

Grön betong när Skanska bygger spårväg

skanska

Hållbarhetsambitionerna är höga när Skanska bygger en etapp av spårvägen i Bergen, Norge. Kontraktet som är tecknat med Hordaland kommun om att är värt cirka 1 miljard svenska kronor.

Projektet kommer att certifieras enligt nivå ”Very Good” i CEEQUAL som är ett program för att bedöma och betygsätta hantering av hållbarhetsfrågor hos anläggningsprojekt. Ett antal åtgärder kommer att vidtas för att minska produktionens klimatfotavtryck. Bland annat används grön betong med en lägre koldioxidbelastning. 

Skanskas etapp är en del av spårvägen som sträcker sig från Fyllingsdalen till Bergens centrum. Den uppges vara särskilt komplex och innefattar bland annat konstruktionen av en 1200 meter lång tunnel. Projektet, som även inkluderar byggandet av infrastruktur vid spårvägen, rivningsarbeten och produktion av flertalet betongfundament, beräknas vara färdigt i slutet av 2022.