Hem Okategoriserade Sommarprognosen: Fler jobb i byggbranschen

Sommarprognosen: Fler jobb i byggbranschen

cement

Enligt arbetsgivarna går byggbranschen mot en ljus sommar sett till antalet jobbtillfällen under det tredje kvartalet 2019. Sysselsättningstrenden ligger på +9 procent i Manpower Group Arbetsmarknadsbarometer, tre procentenheter svagare än motsvarande period förra året.

– Det är glädjande att efterfrågan på arbetskraft förväntas hålla i sig under sommaren i byggbranschen. Samtidigt vet vi att det är stor kompetensbrist, säger Mikael Jansson, vd för Manpower Group Sverige.

Barometern visar att jobbprognosen för Sverige som helhet ligger på +7 procent.

– När det saknas utbildad arbetskraft behöver politiker och vi arbetsgivare tänka på nya sätt för att kunna möta behoven på arbetsmarknaden, både på kort och lång sikt, säger Mikael Jansson.

Även om sysselsättningstrenden för byggbranschen minskar från föregående kvartal är det en optimistisk prognos som visar att branschens arbetsgivare förväntar sig fler jobbtillfällen under sommaren. Jämfört med motsvarande period 2018 är prognosen för byggbranschen tre procentenheter svagare, då arbetsgivare rapporterade en sysselsättningstrend på +12 procent.

Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar.